Wat doet een cooperatie?

Wat doet een coöperatie?

Coöperaties hebben een collectief doel met een zakelijke basis. De leden, bijvoorbeeld ondernemers, consumenten en overheden, bundelen hun krachten in de coöperatie om hun individuele doelen te bereiken. Het uiteindelijke doel van een coöperatie is waardecreatie voor de leden.

Wat voor rechtsvorm is een coöperatie?

Wat houdt een coöperatie precies in? Een coöperatie, voluit coöperatieve vereniging genaamd, is een van de rechtsvormen waarvoor je kunt kiezen als je een bedrijf opricht. Belangrijk om te onthouden is dat een coöperatie, net als bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv), een rechtspersoon is.

Wat betekent coöperatie UA?

UA: Uitgesloten van Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk zijn voor schulden van de coöperatie. Ook niet na een faillissement. BA: Beperkte Aansprakelijkheid.

Waarom kiezen voor coöperatie?

De voornaamste reden om voor de coöperatie te kiezen is de vrijheid die er is om de onderneming vorm te geven. De coöperatie moet bijvoorbeeld overeenkomsten met zijn leden sluiten, terwijl dit bij de bv/nv niet hoeft. De coöperatie moet met minimaal twee partijen worden opgericht, de bv/nv kan alleen worden opgericht.

Wat is de rechtsvorm UA?

De letters U.A. staan voor ‘Uitgesloten van Aansprakelijkheid’. Dit slaat op de leden van de coöperatie: als deze failliet gaat hoeven zij niet in het tekort van de coöperatie bij te dragen.

Wat is Werknemerszelfbestuur?

Er is sprake van een coöperatie met werknemerszelfbestuur als deze voldoet aan de volgende voorwaarden: Ten minste 2/3 van de werknemers is lid van de coöperatie. Iedere werknemer kan onder dezelfde voorwaarden lid worden van de coöperatie. Er mogen geen financiële voorwaarden gesteld worden.

Wat voor rechtsvorm is UA?

Wanneer je U.A. achter een bedrijfsnaam ziet staan dan gaat het altijd om een coöperatie. Dit slaat op de leden van de coöperatie: als deze failliet gaat hoeven zij niet in het tekort van de coöperatie bij te dragen. …

Wat is een coöperatie en Onderlinge Waarborgmaatschappij?

Een coöperatie is een speciaal soort vereniging waar u als zelfstandig ondernemer van kunt profiteren. De leden van een coöperatie gaan overeenkomsten met elkaar aan. Een onderlinge waarborgmaatschappij is een bepaald soort coöperatie. …

Wat is een coöperatieve vereniging?

Een coöperatie voorziet in de financiële en materiële belangen van zijn leden. Een coöperatie kun je zien als een mengeling van een vereniging en een bv. Net als een vereniging heeft een coöperatie leden, met het verschil dat een coöperatie wel winstuitkeringen aan leden mag uitbetalen.

Wat zijn de voordelen van een coöperatie?

Wat zijn de voordelen van een coöperatie? Schaalvoordeel en economische macht. Van oudsher werden coöperaties opgericht ten behoeve van het vergroten van economische macht en het behalen van schaalvoordelen. Via de coöperatie kunnen leden-ondernemers een vuist maken en prijsafspraken afdwingen bij klanten.

Heeft een coöperatie een winstoogmerk?

Een coöperatie is een vereniging die een winstoogmerk mag hebben en winst uit mag keren aan de leden. Daarnaast is het verschil met een vereniging dat een coöperatie overeenkomsten met de leden aangaat: de coöperatie koopt voor ze in, levert diensten, zorgt voor onderhoud enz.

Waar staat de afkorting UA voor?

De handelsnaam van de coöperatie moet verplicht het woord ‘coöperatie’ of ‘coöperatief’ bevatten en ook moet er aan het eind van de naam de letters W.A. (wettelijke aansprakelijkheid), B.A. (beperkte aansprakelijkheid) of U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid) staan (art. 2:54 lid 2 BW).

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven