Wat doet een intercultureel bemiddelaar?

Wat doet een intercultureel bemiddelaar?

Interculturele bemiddeling beoogt de verbetering van de communicatie tussen een patiënt uit de etnisch-culturele minderheden, zijn familie en de hulpverlener(s). Interculturele bemiddelaars voeren volgende taken uit: Tolken: het accuraat en volledig vertalen van de boodschappen van de verschillende gesprekspartners.

Waarom is interculturele communicatie belangrijk?

Je kunt jezelf flink wat flaters en misstappen besparen en een soepele omgang met anderen bevorderen door je van culturele verschillen bewust te zijn, ze te respecteren en je communicatie hierop aan te passen. …

Waarom leren over andere culturen?

Door te leren begrijpen waarom iemand de dingen doet zoals hij doet, leer je pas echt over andere culturen. Cultuur reikt veel verder dan alleen de zichtbare dingen. Het is dus meer dan de gebruiken van een land en de kleren die mensen dragen. Ook zijn cultuurverschillen vaak dichterbij dan je denkt.

Wat is interculturele hulpverlening?

Wanneer je intercultureel hulpverleent ben je je bewust van de invloeden van de (culturele) normen en waarden van een persoon en erken je die. Hoe je dit kunt doen vertellen wij je als De Multicultuur tijdens bijvoorbeeld een training.

Wat is interculturele zorg?

GGNet biedt ondersteuning op het gebied van interculturele zorg. De zorg is gericht op de mensen met een andere culturele afkomst die in de Nederlandse samenleving wonen.

Waar is interculturele communicatie van toepassing?

Er is sprake van interculturele communicatie wanneer personen of groepen met een verschillende culturele achtergrond met elkaar communiceren. Omdat elke cultuur zijn eigen normen, waarden en omgangsvormen kent, liggen misvattingen en onbegrip op de loer.

Wat zijn interculturele verschillen?

Interculturele communicatie is communicatie tussen personen uit verschillende culturen. Om het verschil in referentiekader te overbruggen, is het in de communicatie van belang om kennis te nemen van elkaars waarden, normen en/of referentiekader. Dan verloopt de communicatie beter.

Wat is een belangrijke oorzaak van botsingen tussen verschillende culturen?

Verschillen tussen culturen komen voort uit lokale aanpassingen aan een bepaalde fysieke omgeving. Zo is de Nederlandse egalitaire cultuur terug te voeren op onze strijd tegen het water waarin iedereen, ongeacht rang of stand, met elkaar moest samenwerken om, letterlijk, het hoofd boven water te houden.

Waar let je op om de communicatie tussen mensen uit verschillende culturen goed te laten verlopen?

Als je de communicatie op een ander wilt afstemmen, is het goed aandacht te besteden aan organisatie, taal, belevingswereld en bedoelingen en effect. Je basishouding zou moeten zijn: de bewustwording van de invloed van je cultuur, de gelijkwaardigheid van elk mens en het feit dat elk mens uniek is.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven