Wat doet men met batterijen?

Wat doet men met batterijen?

Als de batterijen gesorteerd zijn, gaan ze naar speciale recyclebedrijven. Deze bedrijven verhitten de batterijen in een oven, waardoor er stoffen (staal, lood, kwik en zilver) uit de batterijen kunnen worden gehaald.

Waarom worden batterijen gerecycleerd?

Door jouw gebruikte batterijen te recycleren, zorg je ervoor dat de metalen hergebruikt kunnen worden als grondstof bij de productie van alledaagse voorwerpen. Zo vind je bijvoorbeeld nikkel, koolstof, staal, titanium, lood en plastic in een brilmontuur, een pan of een wekker.

Hoe recycleert BeBat?

Eén van de mogelijke recyclage processen verloopt als volgt: eerst ondergaan de batterijen een pyrolyse om water, organische fracties en solventen te elimineren. De gepyrolyseerde materialen worden vermalen en gezeefd. Hierbij worden voornamelijk koolstof, grafiet, ijzer, staal en oxiden en hydroxiden gescheiden.

Waarom is het belangrijk dat we batterijen recycleren en selectief inzamelen?

Recyclage van waardevolle materialen Door die lege batterijen in te leveren, kunnen grote hoeveelheden kobalt en nikkel terug in circulatie gebracht worden. Dat zijn waardevolle materialen die onder meer hergebruikt kunnen worden in smartphonebatterijen en laptops.

Waar staat Bebat voor?

De vzw BEBAT (Fonds Ophaling Batterijen) werd opgericht in 1995 in het kader van de Belgische wet van 16/07/93 betreffende de zogenaamde milieutaksen en het amendement op die wet van 7/03/96. Sinds 2005 zamelt Bebat ook zaklampen in om ze te recycleren.

Hoe worden lithium batterijen gerecycled?

Zij ontwikkelde vorig jaar een nieuwe methode om het lithium uit de accu’s te recyclen. Ze hebben een manier gevonden om de batterij eerst zelf te ontmantelen en vervolgens op te lossen in een bad van lithiumzout. Na het drogen van het overgebleven mengsel kon het lithium weer opnieuw worden gebruikt.

Welke producten worden gemaakt van gerecycleerde drankkartons?

De kartonvezels van drankkartons worden gebruikt voor de productie van:

  • huishoudpapier (keukenrol, papieren zakdoekjes, wc-papier);
  • kartonnen dozen;
  • papieren zakken;
  • en omslagen.

Waarom is het belangrijk om te sorteren en te recycleren?

Maar waarom is sorteren zo belangrijk? Materialen recycleren is bijna altijd beter voor het milieu dan de ontginning van nieuwe grondstoffen. Hoe meer verpakkingen we sorteren, hoe minder materialen dus verloren gaan. En hoe beter we sorteren, hoe hoger de kwaliteit van de gerecycleerde materialen.

Waarom moeten we ons afval sorteren?

WAAROM IS SORTEREN BELANGRIJK? Heel wat afval bevat waardevolle materialen. Dit zorgt voor een betere kwaliteit van de materialen. Recycleerbaar afval dat foutief bij het restafval belandt, kan vaak niet meer gerecycleerd worden.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven