Wat doet TCP?

Wat doet TCP?

Het Transmission Control Protocol (TCP) is een verbindingsgeoriënteerd protocol dat veel gebruikt wordt voor gegevensoverdracht over netwerkverbindingen op het internet en op computernetwerken zoals local area networks en thuisnetwerken.

Hoeveel lagen heeft het TCP IP model?

De verschillende lagen het TCP/IP-model wordt officieel onderverdeeld in vijf lagen, met elk een eigen functionaliteit. De onderste laag, de fysieke laag, wordt vaak onderverdeeld in een eigenlijke fysieke laag en een datalinklaag.

Waarom is een internetprotocol belangrijk bij de communicatie tussen netwerken?

IPv4 wordt in tegenstelling tot veel andere protocollen door alle computers op het internet ondersteund. Het internetprotocol is een onderdeel van een stack die nodig is voor communicatie. Iedere afzonderlijke computer die via IP met andere computers communiceert moet een uniek adres hebben.

Wat is de relatie tussen IP en TCP?

Transmission Control Protocol (TCP) werkt met het Internet Protocol (IP). Het verzenden van datapakketten van de ene computer naar de andere is de belangrijkste rol ervan. TCP en IP zijn samen de twee protocollen die het internet beheersen.

Wat is TCP UDP?

UDP staat voor User Datagram Protocol, waarbij een Datagram hetzelfde is als een packet. TCP verkeer is dus tweerichtingsverkeer waarbij voornamelijk de foutloze overdracht centraal staat en UDP eenrichtingsverkeer, waar snelheid de prioriteit heeft.

Welke laag uit het TCP IP model komt functioneel overeen met de laag netwerk uit het OSI-model?

14.1.1. Transport in “lagen”.

Fysieke laag Deze laag verzorgt het fysieke transport van bits.
Datalinklaag Deze laag beheert en controleert de datatransmissie en probeert fouten te corrigeren
Netwerklaag Deze laag verzorgt het transport, de adressering en de routering van pakketten door een netwerk

Welke twee protocols functioneren op de transportlaag van het TCP IP model?

Elke internetapplicatie is voor wat betreft de transportlaag gebouwd op ofwel TCP- ofwel UDP-protocol. Als volledig foutvrije transmissie is vereist wordt TCP gebruikt, als snelheid of het minimaliseren van overhead belangrijker is wordt UDP gebruikt.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven