Wat gebeurt er als de Eerste Kamer een wetsvoorstel verwerpt?

Wat gebeurt er als de Eerste Kamer een wetsvoorstel verwerpt?

Als de Eerste Kamer dreigt een wetsvoorstel te verwerpen, zal een minister of staatssecretaris (eventueel na kabinetsberaad) geneigd zijn de Kamer tegemoet te komen. Een bewindspersoon neemt soms zelf het initiatief het wetsvoorstel te repareren door een wijzigingsvoorstel in te dienen.

Wat doet de 1e en 2e kamer?

De Tweede Kamer heeft twee hoofdtaken: de regering controleren en wetten maken. De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is het beoordelen van wetsvoorstellen die de Tweede Kamer heeft goedgekeurd. Van het recht de regering te controleren maakt de Eerste Kamer maar beperkt gebruik.

Wat is de Eerste Kamer in Nederland?

De Eerste Kamer der Staten-Generaal, kortweg Eerste Kamer of Senaat, vormt, tezamen met de Tweede Kamer, de Nederlandse Staten-Generaal. De Kamer heeft 75 zetels.

Waar bestaat de Eerste Kamer uit?

Leden. De Eerste Kamer bestaat uit 75 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van vier jaar worden gekozen via de kieslijst van een politieke partij. De leden worden indirect gekozen: eerst kiezen burgers leden van de Provinciale Staten.

Welke rechten heeft de Tweede Kamer die de Eerste Kamer ontbreken?

De wetgevende taak van de Eerste Kamer houdt in dat zij wetsvoorstellen die de Tweede Kamer heeft aangenomen, ook moet goedkeuren. Pas daarna kan een wetsvoorstel ook werkelijk een wet worden. De Eerste Kamer kan geen wijzigingen aanbrengen in een wetsvoorstel, maar een voorstel alleen goedkeuren of verwerpen.

Wie keurt de wetten goed?

Er wordt gestemd in de Tweede Kamer. En vervolgens wordt over het voorstel gestemd in de Eerste Kamer. De Koning en de minister ondertekenen het voorstel. De wet treedt in werking na publicatie.

Hoe worden de leden van de Eerste en Tweede Kamer gekozen?

De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten. De leden van Provinciale Staten worden op hun beurt gekozen door de burgers van de provincie. De twaalf Provinciale Staten treden in feite als één kiescollege op.

Waarom heet het de Eerste Kamer?

Bij de behandeling van wetsvoorstellen komt immers eerst de Tweede Kamer aan de beurt en daarna pas de Eerste. Bovendien heeft de Tweede Kamer veel meer bevoegdheden. Toen de Eerste Kamer in 1815 werd ingesteld, werd niet direct gekozen voor de naam ‘Eerste Kamer’.

Wat mag de Eerste Kamer wel en de Tweede Kamer niet?

Is de Eerste Kamer medewetgever?

De Eerste Kamer is medewetgever en controleur van de regering. Ieder wetsvoorstel dat aangenomen is door de Tweede Kamer, moet ook door de Eerste Kamer worden aangenomen voordat het een wet kan worden. De Eerste Kamer let er met name op of wetsvoorstellen juridisch kloppen, goed uit te voeren en te handhaven zijn.

Hoe kom je in de Eerste Kamer?

Hoe worden de leden van de Eerste Kamer genoemd?

In dat jaar wijzigt de Grondwet radicaal op initiatief van Tweede Kamerlid Thorbecke. De Leden van de Eerste Kamer worden voortaan niet meer door de Koning be- noemd, maar gekozen door de Provinciale Staten.

Wat gebeurt er als de Eerste Kamer een wetsvoorstel verwerpt?

Wat gebeurt er als de Eerste Kamer een wetsvoorstel verwerpt?

Als de Eerste Kamer dreigt een wetsvoorstel te verwerpen, zal een minister of staatssecretaris (eventueel na kabinetsberaad) geneigd zijn de Kamer tegemoet te komen. Een bewindspersoon neemt soms zelf het initiatief het wetsvoorstel te repareren door een wijzigingsvoorstel in te dienen.

Van wie komt het initiatief tot een wetsvoorstel?

Wetsvoorstellen kunnen worden ingediend door de regering en door de Tweede Kamer. Het recht van initiatief is zo geregeld dat één of meer leden van de Tweede Kamer, de initiatiefnemers, een wetsvoorstel in de Tweede Kamer ter behandeling aanbieden. Dat wordt ‘aanhangig maken’ genoemd.

Welke rechten heeft de Tweede Kamer die de Eerste Kamer ontbreken?

Budgetrecht. De Eerste en de Tweede Kamer hebben het recht om de staatsuitgaven (de rijksbegroting) en de staatsinkomsten (de belastingheffing) te beoordelen en daarna te verwerpen of goed te keuren.

Heeft de Eerste Kamer recht op inlichtingen van de regering?

Eerste Kamerleden hebben, net als hun collega’s in de Tweede Kamer, recht op inlichtingen. Kamerleden kunnen daarnaast vragen stellen bij de behandeling van wetsvoorstellen en tijdens debatten over begrotingen.

Wie kan een wetsvoorstel doen?

Meestal dient de regering (de Koning en de ministers) een wetsvoorstel in. Dit heet een regeringsvoorstel. Maar ook Tweede Kamerleden kunnen een wetsvoorstel indienen.

Wat is het verschil tussen een wetsontwerp en een wetsvoorstel?

Wanneer het initiatief uitgaat van een lid van de Senaat of de Kamer van volksvertegenwoordigers, hebben we het over een wetsvoorstel. Wanneer het initiatief uitgaat van de Koning (in feite de regering), hebben we het over een wetsontwerp.

Is betrokken bij de totstandkoming van een wet?

De regering maakt wetten in samenwerking met de Eerste en Tweede Kamer (wetgevende macht). Een wet begint met een wetsvoorstel en is klaar na publicatie in het Staatsblad.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven