Wat gebeurt er als je methaan verbrand?

Wat gebeurt er als je methaan verbrand?

Volledige verbranding van een stof betekent dat de brandstof helemaal aan de zuurstof bindt. Als een stof volledig verbrandt, dan betekent dit dat er genoeg zuurstof-deeltjes zijn om met de brandstof te reageren. Dit is de reactievergelijking van de volledige verbranding van methaan (CH4): CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O.

Hoe wordt methaan boven zijn ontbrandingstemperatuur gebracht?

Methaan is bij kamertemperatuur en bij atmosferische druk een gas….

Methaan
Structuurformule en molecuulmodel
Vlampunt −188 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 537 °C
Oplosbaarheid in water (bij 20°C) 0,0227 g/L

Is methaan brandbaar?

Methaan is de brandbare hoofdcomponent van vergistingsgas. Vergistingsgas bestaat voor ongeveer 60 tot 65% uit methaan. Bij dit methaangehalte is er onvoldoende zuurstof beschikbaar voor ontbranding. Vergistingsgas is hierdoor op zichzelf geen explosief gasmengsel, maar wordt dat bij verdunning met de buitenlucht.

Waar komt methaan voor?

Methaan wordt op natuurlijke wijze geproduceerd door bacteriën bij de afbraak van dode planten en dieren. Methaan ontstaat vooral in natte natuurgebieden als moerassen en venen, maar wordt bijvoorbeeld ook geproduceerd in onze darmen. Ook komt methaan vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen.

Hoeveel zuurstof nodig voor verbranding?

De verhoudingen blijven gelijk. De conclusie is dat gram per mol en kg met elkaar verwisseld mogen worden, zolang er maar geen andere grootheden in de formule voorkomen! In de vergelijking is nu te zien dat er 2,67 kg O2 nodig is om 1 kg C te verbranden.

Is methaan organisch of anorganisch?

In de natuur komen organische stoffen voor en anorganische stoffen. Organische stoffen bevatten altijd de elementen: H (waterstof), C (Koolstof) en heel soms O (zuurstof). Daarnaast zijn organische stoffen vaak hele grote moleculen. In de afbeelding hieronder is glucose en methaan een voorbeeld van een organische stof.

Hoe lang blijft methaan in de lucht?

Wel is methaan vluchtiger, wat betekent dat het een kortere levensduur heeft dat koolstofdioxide. Methaan blijft ongeveer negen jaar in de atmosfeer hangen, terwijl CO2 ongeveer een eeuw kan blijven bestaan. De hoeveelheid methaan in de lucht is sinds 1750 meer dan verdubbeld.

Kan je methaan ruiken?

Zoals eerder gezegd bestaat aardgas voor een groot deel uit methaan en voor de rest uit hogere gasvormige koolwaterstoffen, stikstofgas en kooldioxide. De samenstelling is afhankelijk van de winplaatsen en bevat soms ook waterstofsulfide. Ondanks deze combinatie is aardgas (ontdaan van waterstofsulfide) geurloos.

Waar komt methaan bij vrij?

Menselijke bronnen De belangrijkste nieuwe bronnen zijn de productie en het gebruik van fossiele brandstoffen (kolen, olie, gas), rijstbouw, afvalverwerking en veeteelt. Bij de vertering van voedsel in de pens van een koe komt methaan vrij. Hoe meer veeteelt, hoe meer methaangas.

Wat ontstaat er bij een volledige verbranding van aardgas?

Aardgas verbrandt volgens de vergelijking CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O. Op elke mol verbrand aardgas ontstaat dus 2 mol water, bij verbranding van 52 mol aardgas ontstaat 104 mol water. 1 mol water weegt 18 gram.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven