Wat gebeurt er als je waterstof verbrand?

Wat gebeurt er als je waterstof verbrand?

Waterstof is een brandbaar gas met de scheikundige formule H2. Waterstof kun je met behulp van elektriciteit maken uit water (H2O). Dat heet elektrolyse. Als je waterstofgas verbrandt, ontstaat warmte en water.

Kan waterstof branden?

„Nee”, zegt professor Van Wijk, „waterstof is van zichzelf niet explosief. Als het in de lucht komt, zegt het niet zomaar ‘boem’. Het is wel brandbaar, net zoals aardgas. Maar het brandt pas als het in de juiste verhoudingen met zuurstof wordt gemengd.

Hoe haal je energie uit waterstof?

Alleen groene waterstof geproduceerd via elektrolyse zorgt ervoor dat grote hoeveelheden duurzame elektriciteit geproduceerd op zee en op land goed ingepast kunnen worden in ons energiesysteem. Alleen elektrolyse kan namelijk flexibel (op afroep) elektriciteit omzetten naar waterstof om dit vervolgens op te slaan.

Is waterstof goed voor milieu?

Waterstof is namelijk de beste duurzame brandstof om zeer hoge temperaturen te verkrijgen voor verwerking- en productieprocessen. In de industrie wordt daarom op dit moment al grijze waterstof ingezet in plaats van olie, kolen of gas. Dit wordt op termijn idealiter vervangen door groene waterstof.

Wat is de Reactievergelijking voor de verbranding van waterstof?

Waterstof is H2, niet H2O. En als je waterstof verbrandt via de reactievergelijking 2 H2 + O2 –> 2 H2O, dan zie je dat daar inderdaad alleen maar zuiver water (H2O) uitkomt.

Waarom waterstof als brandstof?

Waterstof als energiedrager is twee tot drie keer efficiënter dan conventionele brandstoffen. Je komt verder met minder ‘brandstof’. En omdat het enige bijproduct water is, zijn brandstofcelauto’s CO2-neutraal. Dat geldt ook voor het schadelijke HC en NOx.

Hoe haal je waterstof uit water?

Hoe wordt waterstof geproduceerd? Het reformeren van aardgas door toevoeging van warmte is momenteel de meest rendabele methode om waterstof te produceren. Via elektrolyse wordt waterstof geproduceerd met behulp van een elektrische stroom die water scheidt in waterstof en zuurstof.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven