Wat gebeurt er met je strafblad als je 18 wordt?

Wat gebeurt er met je strafblad als je 18 wordt?

Personen die tussen de 12 en 18 jaar een strafbaar feit hebben gepleegd, zijn minderjarig. Toch verandert dat niets voor het strafblad; het strafbare feit komt op het strafblad, volgens dezelfde regels als voor volwassenen. Gegevens van minderjarigen worden altijd verstrekt aan de rechter of officier van justitie.

Kun je een VOG krijgen met strafblad?

Krijgt iemand met een strafblad een VOG? Sommige strafbare feiten vormen voor de ene baan of stage wel een bezwaar, maar voor de andere niet. Iemand met een strafblad maakt daarom ook kans op een VOG.

Kan het openbaar ministerie zonder tussenkomst van de rechter een geldboete opleggen motiveer je antwoord?

Het Openbaar Ministerie (OM) mag voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf een straf opleggen. De rechter doet dan geen uitspraak. Dit heet OM-afdoening.

Kan je strafblad krijgen door Corona?

Komt de coronaboete op het strafblad? Per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in werking getreden. Overtredingen van de coronamaatregelen zijn daarom geschrapt uit de justitiële documentatie (het strafblad).

Hoe lang strafblad minderjarig?

Een strafblad wordt namelijk minimaal 30 jaar bewaard. Duurt de opgelegde straf langer dan 3 jaar, dan wordt deze termijn nog eens verlengd met de duur van die straf. Bij vrijheidsstraffen van 8 jaar of meer geldt zelfs een verlenging van de bewaartermijn met 10 jaar.

Kan een werkgever mijn strafblad opvragen?

Kan iedereen mijn strafblad opvragen, bijvoorbeeld mijn werkgever? De gegevens kunnen niet aan iedereen worden gegeven. Een “gewone” werkgever kan de gegevens niet opvragen. In het “Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens” wordt geregeld wie de gegevens kan opvragen.

Kan een VOG verjaren?

De terugkijktermijn voor een VOG is 4 jaar. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen: Voor zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijktermijn. Voor jongeren tot 23 jaar geldt een terugkijktermijn van 2 jaar, behalve als er sprake is van zedendelicten of zware geweldsdelicten.

Kan je ambtenaar worden met strafblad?

Het accepteren van een strafvoorstel van de officier van justitie staat gelijk aan een veroordeling van een rechter en kan dus wel degelijk gevolgen hebben voor het verkrijgen van een VOG. De aantekeningen op jouw strafblad worden niet verwijderd en blijven er altijd staan.

Welke straffen kan het om opleggen?

De belangrijkste straffen zijn een boete, een taakstraf en gevangenisstraf. De rechter kan ook maatregelen opleggen. Daaronder valt bijvoorbeeld ontneming van geld dat door het misdrijf is verkregen, het betalen van schadevergoeding of – de meest ingrijpende – tbs.

Kan het om een geldboete opleggen?

Het Openbaar Ministerie kan voor veel voorkomende strafbare feiten zelf een straf opleggen, dat gebeurt door het opleggen van een strafbeschikking. Hiermee kan het OM verschillende soorten straffen opleggen, zoals een geldboete, een taakstraf of een schadevergoeding.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven