Wat gebeurt er met mijn huis als ik overlijd?

Wat gebeurt er met mijn huis als ik overlijd?

De nabestaanden erven je bezittingen na jouw overlijden. De eigen woning is hier uiteraard ook een onderdeel van. Wie de nabestaanden zijn is vastgelegd in de wet, maar in een testament kun je afwijken van de wettelijke bepalingen. Na jouw overlijden komen het huis en de hypotheek in de nalatenschap.

Wat gebeurt er met mijn hypotheek als ik kom te overlijden?

Na overlijden loopt de hypotheek gewoon door. De erfgenamen erven de hoofdschuld met de daarbij behorende rente. Zij zijn dan ook verplicht om de maandelijkse hypotheeklasten te voldoen. Alleen als aan de hypotheek een overlijdensrisicoverzekering was gekoppeld, kan de hypotheek gedeeltelijk of geheel worden beëindigd.

Hoe lang moet je getrouwd zijn om te erven?

Je erft sowieso van elkaar als je getrouwd bent. Dat was en blijft zo. De gehuwde partner erft automatisch een zogenaamde ‘reserve’. Je moet natuurlijk wel effectief (al/nog) getrouwd zijn op het moment van overlijden.

Wie erft de woning?

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, erft uw partner uw deel van de eigen woning. Woont u samen en heeft u geen samenlevingscontract, dan is uw partner volgens de wet níet uw erfgenaam. Uw wettelijke erfgenamen erven dan uw deel van de koopwoning en worden mede-eigenaar.

Wat met huis als ouders overlijden?

De ouderlijke woning vormt vaak een belangrijk onderdeel van een nalatenschap. Na het overlijden van de langstlevende ouder staan de kinderen voor de keuze wat te doen met de voormalig ouderlijke woning. Er zijn verschillende mogelijkheden: de woning verkopen of de overige erfgenamen uitkopen en er zelf in gaan wonen.

Kan ik in huis blijven wonen na overlijden partner?

Een verblijvingsbeding regelt dat na overlijden, alle goederen die op naam van beiden staan bij de langstlevende partner mogen blijven. Dat geldt ook voor een huis dat u samen heeft gekocht. Ook in een testament kunt u overigens regelen dat de langstlevende in de gezamenlijke woning mag blijven wonen.

Wat gebeurt er met aflossingsvrije hypotheek bij overlijden?

Volgt er bij overlijden van de huiseigenaar een uitkering uit een levensverzekering? Bij het verstrekken van hypotheken houden banken rekening met het risico van het overlijden. De hypotheekvorm waarin dit niet geregeld is, is de aflossingsvrije hypotheek. Deze schuld blijft bestaat tot het huis verkocht is.

Wat gebeurt er met je vermogen na overlijden?

Bij overlijden gaan het vermogen en de schulden over naar de erfgenamen. Een eigen woning met de daarop rustende hypotheek behoort samen met alle overige bezittingen tot de nalatenschap.

Wie erft als je getrouwd bent?

Partner (geen) erfgenaam U bent erfgenaam als u met de overledene was getrouwd of een geregistreerd partnerschap had. Had u een samenlevingscontract, een LAT-relatie of was u officieel gescheiden van tafel en bed? Dan bent u alleen erfgenaam als de overledene dit in een testament heeft bepaald.

Hoe lang kan je een erfenis opeisen?

Let wel op: de erfenis komt niet meteen toe aan de Staat als deze in de consignatiekas wordt gestort. Rechthebbenden kunnen namelijk daarna nog binnen 20 jaar aanspraak maken op de erfenis. Daarna is het recht om aanspraak te maken op de nalatenschap verjaard. Dat geldt ook voor onbeheerde banktegoeden van de erflater.

Wie erft de gezinswoning?

Minstens erft de langstlevende gehuwde de gezinswoning en de inboedel in vruchtgebruik. Dat is de zogenaamde reserve. De wettelijk samenwonende partner erft het vruchtgebruik van de gezinswoning en inboedel. Feitelijk samenwonende partners erven wettelijk gezien niet.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven