Wat geeft massa aan?

Wat geeft massa aan?

Massa is een natuurkundige grootheid die een eigenschap van materie, de hoeveelheid van een stof, aanduidt. Massa heeft twee belangrijke eigenschappen: traagheid als verzet tegen versnelling door een kracht (trage massa), en gewicht ten gevolge van de zwaartekracht op die massa (zware massa).

Hoe weeg je massa?

De massa van een voorwerp wordt bepaald door de materie waaruit het voorwerp bestaat. Elk voorwerp bestaat uit andere materie en heeft dus een andere massa. De massa kan niet worden vastgesteld door het gebruik van een weegschaal. De massa stel je vast door te onderzoeken uit welke materie het voorwerp bestaat.

Wat is de eenheid van de massa?

Massa (gewicht) Eenheden

1 gigaton (Gt) =1 000 000 000 000 000 g
1 ton (t) =1 000 000 g
1 kilogram (kg) =1 000 g
1 gram (g) =1 g
1 milligram (mg) =0.001 g

Hoeveel weeg je zonder zwaartekracht?

Dat betekent dat vanwege het principe van Archimedes, de lucht om je heen oefent een verticale kracht omhoog op je lichaam equivalent tot 97 gram. In een vacuüm zou je deze drijfkracht niet ervaren, dus zou je in feite 97 gram meer op je weegschaal aflezen.

Wat is de afkorting van massa?

Anders dan afkortingen worden symbolen nooit gevolgd door een punt (vergelijk de afkorting u. en het symbool h = uur). Symbolen van eenheden worden in romein gezet, symbolen van grootheden dienen gecursiveerd te worden (vergelijk m = meter en m = massa).

Hoe meet je de massa?

Volume: twee manieren:

  1. Gewoon uitrekenen. V = l * b * h Volume = lengte x breedte x hoogte LET OP geen dm met cm vermenigvuldigen. V = oppervlakte x hoogte. Je hoeft niet de opp te.
  2. Onderdompelen. Stand van het water aflezen , voorwerp onderdompelen en dan weer de stand van het water aflezen. Het verschil is het volume.

Welke twee eenheden worden voor massa gebruikt?

Gewicht wordt uitgedrukt in Newton, de eenheid van kracht, terwijl massa wordt uitgedrukt in kilogram.

Hoe meet je massa?

De massa van een stof of voorwerp meet je met een balans. We gebruiken vaker een weegschaal. Een weegschaal gebruiken en aflezen is een praktische vaardigheid. Twee eenheden voor volume zijn: de milliliter (mL) of kubieke centimeter (cm³).

Waar op aarde weeg je het minst?

Ja. Wanneer u uzelf nu op de weegschaal zou zetten en vervolgens naar een plaats als Singapore reist, dan zult u zien dat u eenmaal daar aangekomen ietsje minder weegt dan u in Nederland deed. Dat heeft alles te maken met de zwaartekracht: die is minder sterk bij de evenaar.

Wat is het verschil tussen gewicht en zwaartekracht?

Massa heeft twee belangrijke eigenschappen: traagheid als verzet tegen versnelling door een kracht, en gewicht ten gevolge van de zwaartekracht op die massa. De zwaartekracht of gravitatie is een aantrekkende kracht die twee of meer massa’s op elkaar uitoefenen. De zwaartekracht is een van de vier natuurkrachten.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven