Wat heeft de Renaissance met de Reformatie te maken?

Wat heeft de Renaissance met de Reformatie te maken?

Vanuit deze bronnen kwamen humanisten erachter dat de Rooms-Katholieke Kerk en de vertaalde versies van de Bijbel het niet altijd bij het rechte eind hadden. En dat leidde tot toenemende kritiek op de kerk en uiteindelijk de Reformatie. Vanaf ongeveer 1450 verspreidde het humanisme zich vanuit Italië over Europa.

Waarom werd deze periode 14e en 15e eeuw de Renaissance genoemd?

“Renaissance” betekent letterlijk “wedergeboorte”, een nieuwe bloei van kunst en cultuur. De Italiaanse geleerden (“humanisten”) die het begrip meer dan 500 jaar geleden bedachten, vonden dat na een periode van de donkere middeleeuwen, een nieuwe gouden eeuw was begonnen.

Welke kunststroming kwam Aansluitend aan de Renaissance op?

In die periode, omstreeks 1400, begint de kunst van de renaissance op te komen. Een eeuw later komt de renaissancestijl kortstondig tot bloei tijdens de hoogrenaissance (ca. 1500-1520). Die bloeifase van de renaissance gaat over in de stijl van het maniërisme.

Wat is de invloed van de renaissance op het geloof?

De algemene Renaissance kenmerken van empirisme en individualisme hadden rote invloed op het geloofsleven. Men ging zélf de basis van het geloof, de bijbel, bestuderen en men nam niet langer zonder meer aan wat de Kerk beweerde. Zo kwamen sommigen tot de conclusie dat er iets fundamenteel mis was met de Kerk.

Wat wordt bedoeld met de renaissance?

De renaissance (letterlijk: wedergeboorte) is een periode in de Europese cultuurgeschiedenis die volgde op de middeleeuwen. De renaissance als laatmiddeleeuwse culturele beweging begon in Italië in de veertiende eeuw (trecento) en verspreidde zich in de volgende eeuwen over het grootste deel van Europa.

Wat wordt bedoeld met de Renaissance?

Waarom ontstond het humanisme in Italie?

Humanisme. De humanisten van de veertiende tot de zestiende eeuw, in Italië en in andere Europese landen, waren in het bijzonder geïnteresseerd in de studie van de klassieke literatuur van het oude Griekenland en Rome. Hierin vonden zij een ideaal voor het menselijk leven dat ze wilden laten herleven.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven