Wat heeft een smeltpunt van?

Wat heeft een smeltpunt van?

de temperatuur waarbij stoffen overgaan van de vaste fase naar de vloeibare fase. Het smeltpunt van water is 0°C (bij een luchtdruk van 1 atmosfeer).

Heeft alles een smeltpunt?

smeltpunt: De temperatuur waarbij een stof smelt. Als de temperatuur van een stof onder het smeltpunt ligt, is het in de vaste fase. Alle zuivere stoffen hebben een eigen smeltpunt waaraan je ze kunt herkennen (stofeigenschap).

Welke factoren beïnvloeden het smelt en kookpunt van een stof?

Het beste antwoord Voor het kookpunt geldt algemeen, hoe meer elektronen( en dus ook protonen) in een molecuul hoe groter de vanderwaalskracht. Als er ook sprake is van waterstofbruggen of dipool-dipool-interactie verhoogt dat het kookpunt. Voor het smeltpunt is belangrijk of de moleculen dicht te stapelen zijn.

Hoeveel graden smelt metaal?

Een metaal begint te smelten wanneer de temperatuur gelijk is aan het smeltpunt. Voor ijzer is dat bijvoorbeeld 1538 °C. Het metaal met het hoogste smeltpunt is wolfraam (3422 °C). Het metaal met het laagste smeltpunt is kwik (-38,8 °C).

Wat bepaalt het smeltpunt van een stof?

Het smeltpunt wordt, bij pure stoffen, bepaald door de chemische potentiaal van de vaste stof en de vloeistof. Beneden het smeltpunt is de chemische potentiaal van de vaste stof kleiner dan die van de vloeistof, dus de vaste stof is dan het meest stabiel.

Welke stof heeft een smeltpunt van 69 graden?

Gallium

1
1 H Periodiek systeem
2 Li
3 Na 7
4 K Mn

Welk metaal heeft geen hoog smeltpunt?

Het hoogste smeltpunt van een metaal is 3695 K of 3422 °C van wolfraam. Grafiet heeft een smeltpunt rond de 3823 K of 3550 °C, alleen is dat niet precies meetbaar door de complicaties bij hoge temperatuur. Het laagste smeltpunt is van helium, afhankelijk van druk en temperatuur, onder de 1 K.

Welke vloeistof kookt bij 290 graden?

Stof Smeltpunt. (K) Kookpunt. Graden C.
Benzeen. 279 80
Kamfer. 453 207
Kwik. 234 357
Azijnzuur. 290 118

Welke stof heeft een kookpunt van 290 graden?

Stof Smeltpunt. (K) Kookpunt. (K)
Kamfer. 453 480
Kwik. 234 630
Azijnzuur. 290 391
Zwaveldioxide. 200 263

Wat is de smelttemperatuur van IJzer?

1.538 °C
IJzer/Smeltpunt

Welk metaal heeft het laagste smeltpunt?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven