Wat houd petrochemie in?

Wat houd petrochemie in?

Petrochemie is de tak van scheikunde die zich bezighoudt met verwerking van aardolie (petroleum) en de producten daaruit. Deze kennis wordt vooral ingezet in de petrochemische industrie, bijvoorbeeld bij het kraken van aardolieproducten in een aardolieraffinaderij.

Wat is de petrochemische nijverheid?

Petrochemie is een sector die zich bezighoudt met het verwerken van petroleum. In de petrochemische sector wordt aardolie verwerkt en worden producten uit aardolie gefabriceerd. In 1920 paste men voor het eerst commercieel een product toe dat uit de petrochemie afkomstig was.

Wat maakt de chemische industrie?

De chemische industrie of scheikundige nijverheid vervaardigt producten door middel van chemische veranderingen aan bestaande (grond)stoffen. Binnen deze branche vallen alle bedrijven die voor hun industriële productie gebruik maken van chemische processen.

Hoeveel raffinaderijen zijn er in Nederland?

Vijf van de zes raffinaderijen in Nederland raffineren nog door.

Welke producten maakt de petrochemische industrie uit de Naftafractie?

Met name de naftafractie, maar ook aromatische verbindingen zoals tolueen, vormen de basis van tal van grondstoffen voor chemische producten zoals monomeren voor de kunststofindustrie.

Hoeveel verdien je in de petrochemie?

Jaar na jaar wordt het opnieuw bevestigd, in elke mogelijke salarisenquête: de (petro)chemie is de best betaalde sector in ons land. Volgens het Belgisch statistiekbureau Statbel verdienen werknemers in de chemie gemiddeld 5.356 euro bruto per maand.

Wat betekent het woord chemie?

Chemie is een exacte wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen, de samenstelling, de bouw en reactie van chemische stoffen. Het woord is afkomstig van het Griekse woord ‘chèmeia’ en betekent letterlijk smelten. Chemie staat ook wel bekend als scheikunde.

Wat behoort tot chemie?

Chemie (scheikunde) bestudeert stoffen en processen waarbij er nieuwe stoffen ontstaan. Nieuwe doorbraken op gebieden zoals genetica, biochemie, geneeskunde, materiaalkunde, forensisch onderzoek, nanotechnologie en het milieu hebben allen te maken met chemie.

Waar zijn olieraffinaderijen in Nederland?

De meeste olieraffinaderijen en chemische fabrieken zijn gesitueerd in de Botlek en de Europoort. Alle grote oliemaatschappijen zijn hier vertegenwoordigd. Ook veel chemieconcerns hebben hier hun eigen fabrieken.

Hoeveel raffinaderijen heeft Shell?

De oliereus heeft geld nodig om de hoge schulden te verminderen en zijn aandeelhouders tevreden te houden na de dramatische dividendverlaging. Van de veertien raffinaderijen wil Shell er acht afstoten. Ook een aantal chemische fabrieken zal worden afgestoten.

Wat is het kraken van aardolie?

Van belang hierbij is het kraken, waarbij met behulp van een katalysator (katalytisch kraken), en waterstof (hydrocracking) de zwaardere koolwaterstoffen in lichtere koolwaterstoffen worden omgezet, bijvoorbeeld met als doelstelling om de opbrengst aan benzine te vergroten.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven