Wat houdt intellectuele eigendom in?

Wat houdt intellectuele eigendom in?

Het begrip “intellectuele eigendom” (IE) slaat op alle “voortbrengselen van de geest”. Het omvat zowel literaire en artistieke eigendom als industriële eigendom. Literaire en artistieke eigendom bestaat uit het auteursrecht, de naburige rechten en het databankenrecht.

Wat is het doel van intellectueel eigendomsrecht?

Bent u uitvinder, ontwerper, ontwikkelaar of auteur? Dan kunt u uw werk beschermen via het intellectuele eigendomsrecht. Anderen kunnen uw creaties dan niet gebruiken. Behalve als u daar toestemming voor geeft.

Wat is recht van industrieel eigendom?

De term ‘industriële eigendomsrechten’ wordt vaak gebruikt voor het gehele rechtsgebied van de intellectuele eigendom met uitzondering van het auteursrecht en aanverwante rechten. De industriële eigendomsrechten en het auteursrecht samen worden dan ook de intellectuele eigendomsrechten genoemd.

Welke IE rechten zijn er?

Nederland kent de volgende soorten intellectueel eigendomsrecht:

 • Octrooirecht of patentrecht. Octrooirecht beschermt een uitvinding op een technisch proces of product.
 • Auteursrecht. Auteursrecht heet ook wel copyright.
 • Naburige rechten.
 • Merkenrecht.
 • Tekeningen- en modellenrecht.
 • Databankenrecht.
 • Handelsnaamrecht.
 • Kwekersrecht.

Hoe lang intellectueel eigendom?

Eigendom geldt voor onbepaalde tijd, intellectueel eigendom meestal slechts voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld maximaal 20 jaar voor uitvindingen – de uitzondering is het merkenrecht, dat letterlijk eindeloos verlengd kan worden).

Waar geldt auteursrecht allemaal voor?

Het auteursrecht biedt iedereen die werken creëert auteursrechtelijke bescherming. Dit betekent dat de maker van zo’n werk, ook wel auteur genoemd, als enige mag beslissen over de exploitatie van de werken die hij heeft gecreëerd. Daarnaast worden deze werken beschermd tegen misbruik door anderen.

Wat valt er onder auteursrecht?

«Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.»

Wat betekent auteursrechtelijk beschermd?

Wat is een gebruiksrecht?

Gebruiksrechten geven een recht om op een bepaalde manier van het goed van een ander gebruik te maken. Dit houdt in dat wanneer een geldvordering oninbaar is geworden door bijvoorbeeld faillissement, de houder van het zekerheidsrecht zich kan verhalen op de zaak waar het recht op rust.

Welk karakter kent het eigendomsrecht?

Kenmerken van het eigendomsrecht Het is een absoluut recht (wil zeggen dat het een recht is tegenover iedereen, je bent eigenaar van de auto tegenover iedereen); In beginsel eigenaar van alle bestanddelen, artikel 5:3 Burgerlijk wetboek (je bent eigenaar van alle onderdelen van je fiets, niet enkel van de fietsband);

Wat zijn IE zaken?

Het intellectuele-eigendomsrecht (IE) is de losse verzameling van wetten en internationale verdragen die het eigendomsrecht regelen voor producten van intellectuele arbeid. Bij aanwezigheid van zogenaamde substituten (een economisch begrip) leidt een intellectueel eigendomsrecht niet tot een economisch monopolie.

Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom?

Rechten die u automatisch heeft (maar die u soms wel moet aanvragen) Auteursrecht (ook wel copyright) beschermt teksten, foto’s, software, films, games en websites. Handelsnaamrecht beschermt uw bedrijfsnaam. Databankenrecht beschermt tegen het opvragen en hergebruiken van data in databanken.

Waarom intellectueel eigendomsrecht?

De eerste vraag is natuurlijk: waarom zou u uw Intellectueel Eigendom beschermen? IE-rechten worden terecht vaak gezien als defensief wapen. Een IE-recht geeft in eerste instantie het recht om concurrenten tegen te houden. Met een octrooi kunt u een tijdelijk, regionaal beperkt monopolie krijgen op een technisch idee.

Wat kost intellectueel eigendom?

Registreren

Aanvraag van registratie individueel merk voor één klasse (10 jaar geldig) tweede klasse per klasse vanaf de derde € 244 € 27 € 81
Toeslag voor spoedregistratie voor één klasse tweede klasse per klasse vanaf de derde € 196 € 21 € 63
Toeslag voor de beschrijving van onderscheidende elementen € 41

Bescherming intellectueel eigendom en bedrijfsgeheimen

 • Octrooirecht of patentrecht. Octrooirecht beschermt een uitvinding op een technisch proces of product.
 • Auteursrecht. Auteursrecht heet ook wel copyright.
 • Naburige rechten.
 • Merkenrecht.
 • Tekeningen- en modellenrecht.
 • Databankenrecht.
 • Handelsnaamrecht.
 • Kwekersrecht.

Wat is schending van intellectuele eigendomsrechten?

We spreken van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht als iemand zonder toestemming van de rechthebbende handelingen verricht die exclusief zijn voorbehouden aan de rechthebbende. Dit kan verspreiding en verveelvoudiging zijn, exploitatie of gebruik.

Wie moet met bewijslast komen van de inbreuk op een vorm van IE?

Een advocaat is hierbij verplicht. U kunt bijvoorbeeld vragen om: een verklaring over de inbreuk (of niet-inbreuk) een verbod op de inbreuk.

Hoeveel kost het registreren van een merk?

Merk deponeren, wat kost dat? Een standaard depot van een merk kost € 244. De procedure voor de definitieve registratie van een merk neemt ongeveer drie maanden in beslag. Let op: er is ook een spoedaanvraag mogelijk.

Wat is inbreuk op eigendomsrecht?

Welke ie rechten zijn er?

Waarom IE recht?

Een IE-recht kan u, door het monopolie dat het levert, in staat stellen om veel invloed uit te oefenen op uw productmarkt. Octrooibescherming kan zo een manier zijn om te zorgen dat u een hogere return on investment haalt op uw innoverende werkzaamheden. Een IE-recht kan ook functioneren als een soort waarborg.

Is het de eigendom of het eigendom?

Zowel de eigendom als het eigendom is mogelijk. Er is wel een betekenisverschil. Het eigendom is een zaak of voorwerp dat iemand toebehoort. Bijvoorbeeld: ‘Dat huis/boek/vest is mijn eigendom.

Wat is een IE zaak?

De tekst van uw boek staat zonder uw toestemming op internet. Of er ligt een nieuw product in de winkel dat verwarrend veel op uw product lijkt. Maakt een ander inbreuk op uw intellectuele-eigendomsrecht?

Is in eigendom van?

als synoniem van een ander trefwoord: bezitten (ww) : beschikken over, de beschikking hebben over, disponeren over, genieten, hebben, in bezit hebben, in bezit houden, in eigendom hebben, in het bezit zijn van, tellen.

Het begrip “intellectuele eigendom” (IE) slaat op alle “voortbrengselen van de geest”. Literaire en artistieke eigendom bestaat uit het auteursrecht, de naburige rechten en het databankenrecht. Het heeft onder meer betrekking op literaire en artistieke werken.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven