Wat houdt onderbouw in?

Wat houdt onderbouw in?

De eerste 2 leerjaren van het vmbo en de eerste 3 leerjaren van de havo en het vwo heten onderbouw. De onderbouw bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs in de bovenbouw.

Wat is de onderbouw basisschool?

onderbouw (groep 1 en 2) middenbouw (groep 3, 4 en 5) bovenbouw (groep 6, 7 en 8)

Wat valt er onder bovenbouw?

De bovenbouw (havo en vwo) zijn de hogere klassen. Die wordt ook wel de tweede fase genoemd. Op de basisschool wordt deze term gebruikt om groep 1, groep 2 en soms ook nog wel groep 3 aan te duiden. Voor groep 3, groep 4 en groep 5 wordt ook wel de term middenbouw gebruikt.

Wat is het verschil tussen onderbouw en bovenbouw?

De eerste twee leerjaren van het vmbo en de eerste drie leerjaren van de havo en het vwo heten de onderbouw. Pas na het tweede schooljaar wordt bepaald of de leerling naar de derde klas in de bovenbouw van het vmbo gaat. Havo- en vwo-leerlingen gaan na het derde leerjaar naar de bovenbouw.

Wat is onderbouw middenbouw bovenbouw basisschool?

Onderbouw is groep 1 en 2. Middenbouw is groep 3, 4 en 5. Bovenbouw is groep 6, 7 en 8.

Welke klas is de bovenbouw?

De bovenbouw is in het Nederlandse voortgezet onderwijs de algemene benaming voor het derde en vierde leerjaar van het vmbo, de vierde en vijfde klassen van de havo en de vierde, vijfde en zesde klassen van het vwo. In deze betekenis is bovenbouw synoniem met tweede fase (havo en vwo).

Welke groepen zijn bovenbouw?

Wat valt er onder vmbo?

Er zijn 4 leerwegen in het vmbo:

  • Theoretische leerweg (vmbo-t): Leerlingen volgen over het algemeen alleen algemeen vormende (avo-) vakken.
  • Gemengde leerweg: Leerlingen volgen over het algemeen 1 avo-vak minder.
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader):
  • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis):

Wat is onderbouw bovenbouw?

De onderbouw is in het Nederlandse voortgezet onderwijs de algemene benaming voor het eerste en tweede leerjaar van het vmbo, de eerste, tweede en derde klassen van de havo en de eerste, tweede en derde klassen van het vwo. De bovenbouw (havo en vwo) zijn de hogere klassen. Die wordt ook wel de tweede fase genoemd.

Is groep 5 middenbouw of bovenbouw?

Is groep 6 bovenbouw?

Op de basisschool wordt de term bovenbouw gebruikt om groep 6, groep 7 en groep 8 aan te duiden. In groep 7 doen de leerlingen onder andere verkeersexamen.

Wat voor niveau is TL?

Vmbo-tl, de theoretische leerweg (mavo); Deze leerweg is het beste te vergelijken met de oude mavo. Met een diploma van de theoretische leerweg kan een leerling naar een mbo niveau 3 of mbo niveau 4 opleiding. Vanuit vmbo-tl kunnen leerlingen, met het juiste vakkenpakket doorstromen naar het havo.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven