Wat is artikel 5 van de Grondwet?

Wat is artikel 5 van de Grondwet?

Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.

Waar gaan de regels over in de Grondwet?

De Grondwet bepaalt dat de ministers verantwoordelijk zijn en dat de Koning onschendbaar is. Dit noemen we de ministeriële verantwoordelijkheid. Verder worden onder andere zaken geregeld met betrekking tot de troonopvolging, het regentschap, het huwelijk van een troonopvolger en over ministeries en de ministerraad.

Wat is artikel 1 van de Grondwet?

In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Verder staat in artikel 1 dat discriminatie, op welke grond dan ook, is verboden. Ook aanzetten tot haat of discriminatie is verboden.

Wat is het laatste woord van de tekst van artikel 112 lid 1 van de Grondwet?

1 De rechter is onafhankelijk. Rechters worden bij regeringsbesluit voor het leven benoemd. Rechters kunnen alleen in de gevallen bij de wet bepaald door een rechterlijke instelling uit hun ambt worden ontzet.

Hoeveel artikelen staan er in de Grondwet?

De Belgische Grondwet (gecoördineerd op 17.2.1994) is een geschreven Grondwet, die meer dan 200 artikelen bevat.

Wat zijn de regels van de Grondwet?

De grondwet is de belangrijkste wet van een land. Er staat in beschreven wie de macht heeft en hoe die macht wordt uitgevoerd. Meestal staan in een grondwet ook grondrechten: belangrijke rechten en vrijheden van burgers. Een rechter kan over deze rechten uitspraak doen.

Wat is de eerste wet uit de Grondwet?

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Waarom is artikel 1 van de Grondwet zo belangrijk?

Artikel 1 van de Grondwet gaat over gelijke behandeling en over het verbod op discriminatie. Artikel 1 van de Grondwet biedt een belangrijke basis voor de bestrijding van discriminatie in Nederland en daarmee voor het bevorderen van gelijke behandeling voor iedereen.

Wat is de eerste regel van de Grondwet?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven