Wat is ATEX Zone 1?

Wat is ATEX Zone 1?

ATEX apparaat Groep I: Apparatuur bestemd voor toepassing ondergronds in de mijnbouw en in bovengrondse mijnbouwinstallaties. Hierbij kunnen gassen en/of brandbare stoffen vrijkomen waardeer er een explosieve atmosfeer aanwezig is, of kan zijn.

Wat is een explosiegevaarlijke zone?

Zones met explosiegevaarlijke gassen, dampen en nevels Een ruimte waarin alleen bij abnormale omstandigheden zeer korte tijd een ontvlambare atmosfeer aanwezig kan zijn, bestaande uit een mengsel van lucht en brandbare substanties in de vorm van gas, damp of nevel.

Wat is ATEX zonering?

Gevaarlijke gebieden waarin een kans bestaat op explosies dienen ingedeeld te worden in ATEX zones; Binnen explosiegevaarlijke gebieden moet zijn aangegeven welke explosieve stoffen aanwezig zijn en in welke hoeveelheid deze aanwezig zijn.

Wat is een explosieve omgeving?

Onder een explosieve atmosfeer wordt verstaan: een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel.

Wat is zone 21?

De zones met gas- of dampexplosiegevaar worden aangeduid met zone 0, 1 of 2. De zones met stofexplosiegevaar worden aangeduid met zone 20, 21, 22. Er wordt berekend welke hoeveelheden gas, damp en stof in het gebied vrij kan komen; De kans wordt berekend dat er een gevaarlijk explosief mengsel aanwezig is.

Waarom ATEX?

De eenvoudigste manier om explosieveiligheid te garanderen is ervoor te zorgen dat er geen brandbare stof aanwezig is. Is de stof echter noodzakelijk en niet vervangbaar door een stof die minder explosierisico heeft, dan moeten de omstandigheden in een explosieve atmosfeer worden beheerst.

Wat is explosieveiligheid?

Een brandbare stof binnen de omhulling/proces te houden en niet op te laten mengen met de omgeving van de installatie. Het werken onder ventilatiecondities waardoor explosiegevaar kan worden uitgesloten omdat de concentratie van de onderste explosiegrens niet bereikt kan worden.

Wie vormt de doelgroep van de ATEX 114 richtlijn?

Deze cursus behandelt de hoofdlijnen van ATEX om explosiegevaar te kunnen herkennen. Dit profiel is bedoeld voor werknemers die niet dagelijks met explosieveiligheid (ATEX) te maken krijgen, maar wel werken in of bij een bedrijf waar explosiegevaarlijke zones zijn gedefinieerd.

Wat is een explosieve atmosfeer?

Onder explosieve atmosfeer wordt verstaan: een mengsel van lucht en brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel.

Waar is parkeerzone 500 Rotterdam?

Parkeerzone 500 is een parkeerzone aan de westkant van Rotterdam centrum.

Waar is parkeerzone 530 Rotterdam?

Over parkeerzone 530 in Rotterdam Delfshaven Parkeerzone 530 is een parkeerzone aan de westkant van Rotterdam centrum.

Waar staan de regels en procedures van een organisatie rondom explosieveiligheid?

De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is bescherming van werknemers tegen explosiegevaar. Het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 3.5 a-f) bevat de bepalingen van de Europese richtlijn 1999/92/EG (beter bekend als ATEX 153).

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven