Wat is de betekenis van orientatie?

Wat is de betekenis van oriëntatie?

Oriëntatie of oriëntering kan verwijzen naar: oriëntatievermogen, vermogen tot situatiebepaling. oriëntering (architectuur), bouwrichting van (religieus) gebouw, vaak het oosten. oriëntatieloop (oriëntering), loopsport waarbij het aankomt op navigatie met kaart en kompas.

Wat is het doel van oriëntatie op je onderwerp?

Wanneer je een onderwerp hebt gekozen waarover je literatuur wilt gaan zoeken, zul je je daar eerst op moeten oriënteren, zeker als dat onderwerp nieuw voor je is. Hierdoor krijg je een beter idee van alle facetten van dat onderwerp, definities, feiten en theorieën.

Wat is een orientatie opdracht?

Opdracht aan een makelaar om een huis te zoeken. U kunt de opdracht begrenzen in tijd en in plaats.

Wat is maatschappelijke oriëntatie?

“Je weet wat er in de samenleving speelt en houdt daar rekening mee bij het uitvoeren van het werk. Je bent je bewust van de betekenis van aangeleerde kennis en vaardigheden in de maatschappelijke context. Je beschikt over het vermogen om kennis kritisch te toetsen en te handelen volgens de geldende (beroeps)normen.”

Hoe schrijf je orientatie?

oriëntaties (meerv.) bepalen van jouw positie – informatie verzamelen om tot een mening te komen. Met oriëntatie wordt in de bouwkunde meestal de hoofdrichting van een gebouw bedoeld. Oorspronkelijk was het de richting van een gebouw (kerk) op het oosten (de oriënt)…

Waarom is orientatie belangrijk?

Het oriënteren helpt je te ontdekken hoe een tekst in elkaar zit en wat de hoofdzaken zijn. En je komt te weten wat er in een tekst niet behandeld wordt. Door oriëntatie kun je ontdekken wat je eigenlijk al weet van het onderwerp dat behandeld wordt.

Wat zijn Orientatievragen?

– Oriëntatievragen beantwoorden. – Reflecteren op de opmaakkenmerken van een tekst. – Onbegrepen woorden en uitdrukkingen verklaren. – De betekenis van een woord (of woordgroep) achterhalen door de betekenis ervan aan een medeleerling of een volwassene te vragen.

Hoe schrijf je een orientatie?

oriënteren = zich oriënteren reflexief werkw. Uitspraak: [orijɛn`terə(n)] Verbuigingen: oriënteerde zich (volt. deelw.)

Hoe maatschappelijk orienteren?

U dient er blijk van te geven voldoende inzicht te hebben (opgedaan) om te weten wat er in de samenleving speelt. De maatschappelijke oriëntatie kan bijvoorbeeld blijken uit nevenfuncties, bestuurlijke activiteiten, vrijwilligerswerk of andere vormen van inzet in de breedte van het maatschappelijke veld.

Wat is de betekenis van orientatie?

Wat is de betekenis van orientatie?

Oriëntatie of oriëntering kan verwijzen naar: oriëntatievermogen, vermogen tot situatiebepaling. oriëntering (architectuur), bouwrichting van (religieus) gebouw, vaak het oosten. oriëntatieloop (oriëntering), loopsport waarbij het aankomt op navigatie met kaart en kompas.

Wat betekent Pertang?

Het ging om deze woorden: begaaid (‘dronken, vuil, straf’), gralek (‘ontzettend, erg’), oechel (‘struik’), pertang (‘nochtans’) en tjolen (‘zwerven, slenteren’). Van die shortlist koos de jury unaniem voor het woord gralek, dat voornamelijk in Oost-Vlaanderen te horen is.

Wat is een ander woord voor varieren?

veranderen (ww) : afwisselen, anders worden, changeren, fluctueren, kenteren, keren, muteren, omslaan, overgaan, transformeren, variëren, verkeren, wijzigen, wisselen. verschillen (ww) : afwijken, ontlopen, schelen, uiteenlopen, variëren, verschelen, wisselen.

Hoe schrijf je checken?

verifiëren = verifiëren werkw. Uitspraak: [verifiˈjerə(n)] Verbuigingen: verifieerde (verl. tijd enkelv.) Verbuigingen: heeft geverifieerd (volt.

Wat is de betekenis van varieren?

veranderen, afwisselen; wijzigen; afwijken, uiteenlopen; fig. onstandvastig zijn, weifelen.

Hoe schrijf je varieert?

variëren = variëren werkw. Uitspraak: [variˈjerə(n)] Verbuigingen: varieerde (verl. tijd enkelv.) Verbuigingen: heeft gevarieerd (volt.

Wat is verifieerde?

(verifieerde, heeft geverifieerd), de echtheid of juistheid (van iets) onderzoeken, resp. de echtheid vaststellen, erkennen, b.v. van schulden in een faillissement : — de juistheid van een afschrift nagaan.

Wat is de betekenis van verifieerde?

controleren of iets echt of waar is Voorbeeld: `Verifieer of uw gegevens juist zijn ingevoerd.

Is het orienteren op of naar?

Woordenboek, spelling van 1861 “Oriënteren“] 1o. Zich O., zich op alle plaatsen herkennen. 2o. Eene kaart O., haar zoodanig beschrijven, dat als het schrift gemakkelijk te lezen is, de verschillende zijden van de kaart of het plan eene gewilde ligging hebben.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven