Wat is de conclusie van een verslag?

Wat is de conclusie van een verslag?

Je sluit je scriptie af met een conclusie. In de conclusie beantwoord je de centrale onderzoeksvraag of bevestig of ontkracht je jouw hypothese op basis van de resultaten van je onderzoek. Een conclusie is meestal 200 tot 400 woorden lang, maar afhankelijk van de lengte van je scriptie kan je conclusie ook langer zijn.

Hoe schrijf je een conclusie scheikunde?

Zorg dat de samenvatting zelfstandig leesbaar is. Een samenvatting moet, net als een titel, zo geformuleerd zijn dat een lezer goed kan beslissen of deze tekst voor hem van belang is. Houd het kort en krachtig: voorbeelden en uitweidingen horen niet in een samenvatting thuis.

Wat staat er in de methode van een verslag?

Methode – In deze sectie kun je de onderzoeksmethode en de apparatuur die gebruikt is beschrijven. Je kunt ook uitleggen waarom je een bepaalde opstelling hebt gekozen, of waarom je een bepaald object hebt waargenomen. Resultaten – Hier geef je de resultaten met hun meetfouten.

Hoe maak je een goed verslag van een practicum?

Deze onderdelen worden hieronder uitgelegd.

 1. Titel. De titel moet bij het onderzoek passen.
 2. Inleiding. In de inleiding is een stukje achtergrondinformatie te vinden.
 3. Materiaal & methode. Hierin geef je weer welke materialen je nodig hebt voor het practicum.
 4. Resultaten.
 5. Conclusie.
 6. Discussie.

Hoe schrijf je een conclusie en discussie?

De conclusie van je scriptie heeft tot doel het beantwoorden van je hoofdvraag. In de discussie ga je vervolgens dieper op deze getrokken conclusie in: je gaat proberen de resultaten van je onderzoek nader te verklaren. Dit doe je door de resultaten te interpreteren.

Hoe begin je de conclusie van een betoog?

Bedenk wat de tegenargumenten kunnen zijn en behandel ze in je betoog. Door ze vervolgens te ontkrachten versterk je je betoog. Conclusie: aan het eind van de tekst herhaal je expliciet de stelling met je belangrijkste argumenten en geef je een korte samenvatting. Hiermee eindig je het betoog.

Hoe schrijf je scheikunde?

Woordenboek, spelling van 1861 “Scheikunde“] (Chemie).

Hoe maak je een verslag voor nask?

Gebruik tekeningen, tabellen, diagrammen en/of grafieken om deze resultaten duidelijk en correct weer te geven. Elke weergave van de resultaten moet beschikken over een titel en een korte uitleg. Daarnaast moeten de belangrijkste gegevens kort beschreven worden in een klein stukje tekst.

Wat staat er in een methodische verantwoording?

Men wil weten wat, hoe en waarom iets gebeurt. In een kwantitatief onderzoek kwantificeert de onderzoeker en in een kwalitatief onderzoek interpreteert zij of hij. Aan het eind van het onderzoek is duidelijk in welke termen over de verschijnselen gesproken kan worden.

Wat moet er in een verslag staan?

De titelpagina, inhoudsopgave, inleiding, resultaten, conclusie en discussie, samenvatting, evaluatie en de bronvermelding vormen de verplichte onderdelen van een verslag. Een verslag wordt altijd gemaakt met behulp van een tekstverwerker.

Hoe schrijf je een Proefbeschrijving?

Het maken van een verslag bij een proef

 1. Titel. Een titel geeft al aan waar het verslag (en dus de proef) over gaat.
 2. Doel (inleiding) Geeft aan waarom je de proef doet, wat je te weten wilt komen of bereiken door de proef uit te voeren.
 3. Benodigdheden.
 4. Uitvoering.
 5. Waarnemingen.
 6. Conclusie en discussie.

Hoe schrijf je practicum?

Is het ‘de practicum’ of ‘het practicum’? Het is ‘het practicum’, want practicum is onzijdig. Als je het aanwijst is het ‘dat practicum’.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven