Wat is de dampdruk van water?

Wat is de dampdruk van water?

Bij contact met de atmosfeer heeft water van 15° C bij evenwicht een waterdampdruk van 13 mm Hg. De druk van de lucht is daar dus 760 — 13 = 747 mm Hg. Bij toenemende temperatuur stijgt de damp- druk. In een niet afgesloten ruimte is de dampdruk bij 100° C 1 atm (760 mm kwikdruk) waardoor het water gaat koken.

Wat is maximale dampdruk?

Hoe meer vloeistof verdampt, hoe groter de dampdruk. De maximale waarde van de dampdruk heet de verzadigingsdruk pmax. Ze is afhankelijk van de temperatuur en de aard van de vloeistof. Een verzadigde damp heeft de verzadigingsdruk als dampdruk.

Wat houdt dampspanning in?

Dampdruk (ook wel dampspanning) is de druk die de damp van een stof op de wanden van een gesloten ruimte uitoefent. Deze druk is sterk afhankelijk van de temperatuur en de vluchtigheid van de (vloei)stof en wordt de dampdruk genoemd. Bij voldoende hoge temperatuur zal de dampdruk één atmosfeer bedragen.

Hoe hoger de dampdruk?

Dus dampspanning is de druk die wordt veroorzaakt door de betreffende damp. Bij een relatieve vochtigheid van 90% is de waterdampspanning 90% van wat die bij de heersende temperatuur kan zijn. Hoe hoger de temperatuur hoe hoger de maximale waterdampspanning.

Hoe bereken je de dampdruk?

In de chemie is de dampdruk de druk die wordt uitgeoefend op de wanden van gesloten ruimte door het verdampen (overgaan in gas) van een stof. Gebruik voor het bepalen van de dampdruk bij een gegeven temperatuur de vergelijking van Clausius-Clapeyron: ln(P1/P2) = (ΔHvap/R)((1/T2) – (1/T1)).

Hoe bereken je dampdruk?

Wat is het verschil tussen verzadigde en onverzadigde damp?

De verzadigingsdruk of verzadigingsdampdruk is de druk uitgeoefend door damp in thermodynamisch evenwicht met de vloeibare of vaste fase bij de heersende temperatuur. Deze damp onder verzadigingsdampdruk noemt men verzadigde damp. Een damp onder een lagere druk dan de verzadigingsdampdruk noemt men onverzadigde damp.

Hoe cavitatie voorkomen?

Cavitatie kan voorkomen worden door de voordruk (NPSHa) van de pomp hoger te houden dan de dampspanning (NPSHr) van de pomp. Hierbij dient de NPSHa waarde minimaal 1 mWk hoger te zijn dan de NPSHr waarde.

Hoe bereken je het dauwpunt?

Bij een relatieve luchtvochtigheid van 100% is het dauwpunt dan ook gelijk aan de luchttemperatuur. Het dauwpunt kan worden bepaald aan de hand van het verschil tussen de natteboltemperatuur en de drogeboltemperatuur.

Wat kan men doen tegen condens?

Wat kun je zelf doen bij condensatie?

  1. Maak gebruik van een dampkap in de keuken zodat het kookvocht effectief afgevoerd wordt.
  2. Breng ventilatieroosters aan bij ramen en deuren.
  3. Zet eens wat vaker een raam open.
  4. Droog de was niet binnen of alleen in een ruimte die goed geventileerd is.
  5. Schaf een badkamerventilator aan.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven