Wat is de eenheid van warmtecapaciteit?

Wat is de eenheid van warmtecapaciteit?

De eenheid waarin de warmtecapaciteit in het SI wordt uitgedrukt is: De warmtecapaciteit (J K−1 (dat wil zeggen J/K, joule per kelvin) of J/°C (joule per graad Celsius) De soortelijke warmte: J kg−1 K.

Wat is warmtecapaciteit water?

Water heeft een specifieke warmtecapaciteit van 1,163 Wh/kg,K (Watt uur per kg per Kelvin). omdat 1 m3 water = 1000 kg wordt dit 4186800 J / (kg, K) ofwel 4,2 MJ / (m3, K).

Wat is de warmtecapaciteit van een calorimeter?

Een calorimeter is een goed geïsoleerd vat waarmee de warmtecapaciteit van een voorwerp of vloeistof bepaald wordt. De naam verwijst naar calor (Latijn voor warmte) en niet naar de oude eenheid voor energie, de calorie. Het betekent dus meter van warmte.

Wat is de soortelijke warmte van slaolie?

Tabel

Vaste stoffen en vloeistoffen
Materiaal Fasetoestand Soortelijke warmte in J/(kg·K)
messing vast 377
olie vloeistof ≈ 2000
water vloeistof 4186

Hoe bereken je de specifieke warmtecapaciteit?

De warmtecapaciteit van een object kan worden berekend door de hoeveelheid geleverde warmte-energie (E) te delen door de overeenkomstige verandering in temperatuur (T). Onze vergelijking is: warmtecapaciteit = E / T.

Wat doet soortelijke warmte?

Soortelijke warmte is een eigenschap van een stof. Elke stof heeft dus zijn eigen soortelijke warmte. Soortelijke warmte geeft aan hoeveel warmte er nodig is om de temperatuur van een bepaalde stof met een bepaald aantal graden te verhogen.

Wat doet een Joulemeter?

Een joulemeter is een geïsoleerd bakje waarin de vloeistof zit die verwarmd wordt. In het geïsoleerde bakje bevindt zich de vloeistof die je wil onderzoeken, waarbij de spanningsbron de energie in joule toevoert aan het verwarmingselement en de thermometer meet wat de temperatuursverandering is.

Wat is de warmtecapaciteit van een Joulemeter?

Welnu, de stroom maal de spanning geeft het vermogen, en dat maal de tijdsduur geeft de totale door het elektrische element afgegeven stroom: 8,0 V * 0,88 A * 600 s = 4224 J. De energie wordt gebruikt om 0,0985 kg water 10,9 K te verwarmen. Daarvoor is nodig: 4,2 kJ/kg/K * 0,0985 kg * 10,9 K = 4509,33 J.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven