Wat is de factor van 10%?

Wat is de factor van 10%?

Een grootheid of getal waarmee vermenigvuldigd is of vermenigvuldigd moet worden. 2 is een factor van 10 omdat (10=2*5), maar ook factor van 2ab.

Wat is een Keersom?

Als je herhaald gaat optellen, tel je hetzelfde getal een aantal keer bij elkaar op. Van deze erbijsom kun je ook een keersom maken. Als je een keersom maakt, ga je de getallen met elkaar vermenigvuldigen. Het uitrekenen van een keersom kan dus veel sneller dan het herhaald optellen.

Wat is een Vermenigvuldigfactor?

Omdat vermenigvuldigen commutatief is, 18 × 24 = 24 × 18, worden vermenigvuldiger en vermenigvuldigtal beide ook wel met factor aangeduid. Het symbool waarmee een vermenigvuldiging wordt aangeduid, is een kruisje (×) of een wat hoger geplaatst puntje (·), beide uitgesproken als maal of keer.

Wat is een tafel rekenen?

De tafels van vermenigvuldiging of kortweg tafels zijn een hulpmiddel om snel te kunnen vermenigvuldigen. De tafels worden op de basisschool uit het hoofd geleerd om vermenigvuldigingen uit te kunnen voeren.

Wat is een factor aardrijkskunde?

Het grondtal van een machtsverheffing; Vermenigvuldigingsfactor, ook wel schaalfactor: een getal waarmee vermenigvuldigd wordt. Een getal waaruit een ander getal door middel van vermenigvuldiging is opgebouwd (in dit geval ook wel deler genoemd);

Hoeveel nullen heeft 1 miljard?

Je laat een getallenlijn zien van 0 tot een miljard met sprongen van honderdmiljoen. Dan vraag je wat er na het getal 999 999 999 komt. Je laat zien dat dat een miljard is. Je vertelt dat het negen nullen heeft.

Hoe leg je keer uit?

Bedenk je: je kind telt niet, maar onthoudt. Waarschijnlijk kent het het concept van vermenigvuldigen al. Als je kind nog niet weet wat vermenigvuldigen inhoudt, leg het dan uit aan de hand van optellen: 3×4 is 4+4+4.

Hoe werken Keersommen onder elkaar?

  • Bij cijferend vermenigvuldigen noteer je de getallen onder elkaar.
  • Tienduizendtallen, duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden noteer je boven de getallen.
  • Vermenigvuldig eerst de eenheid met de bovenste rij.
  • Vermenigvuldig daarna het tiental met de bovenste rij.

Wat is factor bij rekenen?

Vermenigvuldigingsfactor, ook wel schaalfactor: een getal waarmee vermenigvuldigd wordt. Een getal waaruit een ander getal door middel van vermenigvuldiging is opgebouwd (in dit geval ook wel deler genoemd);

Hoe noem je keer in wiskunde?

Een vermenigvuldiging heet in de wiskunde een product. Een deling heet in de wiskunde een quotiënt. Als je 2 getallen bij elkaar optelt dan heet dat in de wiskunde een som. Als je 2 getallen van elkaar aftrekt dan heet dat in de wiskunde het verschil.

Waarom heet het de tafel van?

Etymologie. Het woord tafel is te herleiden tot het Latijnse tabula, dat zo veel betekent als: plaat, plank, plat vlak.

Wat is de tafel van 11?

DELEN: “TAFELS VAN DELING”

Tafel van 11 Tafel van 12
11 : 11 = 1 22 : 11 = 2 33 : 11 = 3 44 : 11 = 4 55 : 11 = 5 66 : 11 = 6 77 : 11 = 7 88 : 11 = 8 99 : 11 = 9 110 : 11 = 10 12 : 12 = 1 24 : 12 = 2 36 : 12 = 3 48 : 12 = 4 60 : 12 = 5 72 : 12 = 6 84 : 12 = 7 96 : 12 = 8 108 : 12 = 9 120 : 12 = 10

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven