Wat is de functie van Adenosinetrifosfaat bij de Chemosynthese?

Wat is de functie van Adenosinetrifosfaat bij de Chemosynthese?

Chemosynthese is het proces waardoor sommige organismen (voornamelijk bacteriën) koolstofdioxide kunnen assimileren met behulp van chemische energie, dus in afwezigheid van zonlicht en zonder de mogelijkheid van fotosynthese. Deze energie wordt vastgelegd in adenosinetrifosfaat (ATP). …

Wat is het verschil tussen fotosynthese en Chemosynthese?

Naast de energiewinst verloopt de chemosynthese vrijwel hetzelfde als de fotosynthese. Het verschil zit dus vooral in het feit dat de chemo-autotrofe bacterie zijn energie vergaart door oxidatie van anorganische stoffen en een foto-autotrofe bacterie door energie uit licht te onttrekken.

Wat is oxidatie van anorganische stoffen?

Oxidatie is het chemische proces waarbij de geoxideerde stof, de reductor, elektronen afstaat aan een andere stof, de oxidator. Door oxidatie neemt het oxidatiegetal van de geoxideerde stof of reductor toe: een geoxideerde stof wil zijn afgestane elektronen terug.

Welke stoffen worden in organismen opgebouwd met behulp van stikstof?

Stikstof komt nu terecht in de producenten en in een organische stof, namenlijk eiwitten. Deze eiwitten zijn weer voedingsstof en stikstofbron voor de planteneters, waardoor de stikstof na consumptie van de plant terecht komt in een dierlijke organische stof.

Wat doen Stikstoffixerende bacteriën?

Stikstoffixatie is, in de biologie, het binden van gasvormige distikstof uit de lucht, tot verbindingen die als voedingsstoffen door planten kunnen worden gebruikt. Veel planten, waarvan de vlinderbloemigen (Leguminosae of Fabaceae) de bekendste zijn, leven in symbiose met bacteriën van het geslacht Rhizobium.

Wat is het verschil tussen fotosynthese en assimilatie?

Bij assimilatie worden van kleinere moleculen, groter stoffen gemaakt zoals zetmeel en eiwitten. Hier is altijd energie bij nodig. Bij dissimilatie worden moleculen afgebroken. Hierbij komt de energie vrij in de vorm van ATP.

Wat is Veenoxidatie?

Veenoxidatie ontstaat wanneer veen in aanraking komt met zuurstof. Dankzij die oxidatie klinkt de bodem in, de veenlaag wordt dunner en zal uiteindelijk verdwijnen. Feitelijk daalt de bodem dus niet, maar de bovenste bodemlaag verdwijnt waardoor alles verzakt.

Hoe komen dieren aan stikstof?

Voorbeelden van dierlijk eiwit zijn spiervezels (vlees) en bloed. Als later het eiwit wordt afgebroken ontstaat er ammoniak en ureum (NH2CONH2). Deze afvalstoffen komen meestal op of in de bodem terecht. Deze bodembacteriën zetten ammoniak of ammonium weer om in nitraat.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven