Wat is de infrastructuur van een organisatie?

Wat is de infrastructuur van een organisatie?

Een infrastructuur is het geheel van voorzieningen dat nodig is om een land of organisatie, zoals een bedrijf of een instelling, goed te laten functioneren.

Wat is publieke infrastructuur?

Het aanleggen en onderhouden van algemeen openbaar toegankelijke infrastructuur is een taak voor (decentrale) overheden. Wanneer overheden algemene infrastructuurmaatregelen steunen, is er in beginsel sprake van staatssteun (art. 107 lid 1 VWEU).

Wat is waardeketen van Porter?

Met de Waardeketen van Porter (Value Chain) kun je identificeren welke primaire en ondersteunende activiteiten van een bedrijf waarde creëren voor klanten. Zo kun je bepalen wat het effect is van de gecreëerde waarde en welke kosten hieraan verbonden zijn. Hiermee bepaal je de marge van een organisatie.

Wat is de waardeketen van een organisatie?

De waardeketen deelt een bedrijf op in zijn strategisch relevante activiteiten om inzicht te krijgen in het kostengedrag en de bestaande en potentiële bronnen van differentiatie. De waardeketen toont de primaire activiteiten, de ondersteunende activiteiten en de marge van de organisatie.

Wat is transport aardrijkskunde?

verplaatsen van verweerd en geërodeerd materiaal van de ene plaats naar de andere, bijvoorbeeld door de werking van wind, water of ijs.

Wat is openbare infrastructuur?

Infrastructuur is het geheel aan basisvoorzieningen en netwerken bedoeld ter verzorging van huishoudens en bedrijven. Het begrip infrastructuur omvat dus zowel publieke als private voorzieningen die nodig zijn voor het functioneren van een samenleving.

Wat is een voorbeeld van infrastructuur?

Infrastructuur is het geheel aan verbindingen in een bepaald gebied. Onder die verbindingen kun je rekenen alle wegen, waterwegen, spoorwegen, vliegvelden, telefoon, telex, internet en e-mail.

Wat is het verschil tussen primaire en ondersteunende activiteiten?

Secundaire activiteiten (ondersteunende activiteiten) zijn activiteiten die bijdragen aan de effectiviteit en efficiency van de primaire activiteiten. Deze activiteiten staan aan de bovenkant van de waardeketen.

Waarom waardeketen van Porter?

De value chain van Porter, ook bekend als de waardeketen van Porter, wordt ingezet om te achterhalen waar een organisatie zijn waarde heeft zitten binnen de primaire activiteiten en ondersteunende activiteiten van de organisatie. Zo wordt het concurrentievoordeel zichtbaar.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven