Wat is de juiste regelafstand?

Wat is de juiste regelafstand?

Een ideale regelafstand bestaat uit ongeveer 70 tekens inclusief leestekens en spaties. Naast de juiste regellengte is ook de regelafstand voor body copy belangrijk om de tekst goed leesbaar te maken.

Wat is Lijnhoogte?

De verticale afstand tussen tekstregels wordt regelafstand genoemd. De regelafstand wordt gemeten vanaf de basislijn van een regel tekst tot de basislijn van de regel erboven.

Wat is het beste lettertype voor een verslag?

Gebruik een duidelijk en zakelijk lettertype. Enkele voorbeelden zijn Verdana, Times New Roman, of het standaard lettertype van Word; Calibri. Als lettergrootte kun je het beste 10 of 11 gebruiken. In wetenschappelijke artikelen en scripties wordt vaak regelafstand 1,15 of 1,5 gebruikt.

Wat is een regelafstand?

Interlinie is de ruimte tussen regels in een tekst. Bij het zetten uit loden letters is de interlinie een stukje metaal (lood, koper of aluminium) dat tussen de regels wordt gevoegd. “Regelafstand” is de afstand tussen de basislijnen van 2 regels tekst.

Hoe wordt de regelafstand opgemeten?

De regelafstand wordt gemeten vanaf de basislijn van een regel tekst tot de basislijn van de regel erboven. De basislijn is de onzichtbare lijn waarop de meeste letters (de letters zonder staart) worden geplaatst.

Hoe kan ik de regelafstand verkleinen?

De regelafstand in een gedeelte van het document wijzigen

  1. Selecteer een of meer alinea’s die u wilt bijwerken.
  2. Ga naar >Regel en Alinea-afstand.
  3. Selecteer Opties voor regelafstand en kies een optie in het vak Regelafstand.
  4. Pas de instellingen Voor en Na aan om de afstand tussen alinea’s te wijzigen.
  5. Selecteer OK.

Hoe Interlinie op Word?

Wat is Interlinie Indesign?

De verticale ruimte tussen regels tekst wordt de regelafstand genoemd. De regelafstand wordt gemeten vanaf de basislijn van een regel tekst tot de basislijn van de regel erboven. De basislijn is de onzichtbare lijn waarop de meeste letters (de letters zonder staart) worden geplaatst.

Welk lettertype is het meest geschikt voor Dyslexie?

Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie pleit voor het gebruiken van een niet-cursief lettertype zonder versieringen, van lettergroottes van 12 of 14 en van voldoende afstanden tussen letters, woorden en tekstregels.

Wat is een goed zakelijk lettertype?

Volgens onderzoeken, zakelijke schrijvers en experts is lettertype Helvetica het meest geschikt voor zakelijke correspondentie.

Wat is enkele regelafstand?

Als je bijvoorbeeld ‘enkele’ regelafstand wilt moet je ‘Enkel’ selecteren bij Opties voor regelafstand > Afstand. Exact: met deze optie stel je een vaste regelafstand in, uitgedrukt in punten. Voor tekst in een tekengrootte van 10 punten kun je de regelafstand bijvoorbeeld instellen op 12 punten.

Wat is regelafstand Word?

Tussen de regels tekst in een Word-bestand zit een kleine witruimte. Die zorgt ervoor dat de regels niet aan elkaar worden geplakt. En dus dat een tekst goed leesbaar is. Deze zogeheten regelafstand is (meestal) automatisch ingesteld op 1.15.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven