Wat is de kern van aardrijkskunde?

Wat is de kern van aardrijkskunde?

Aardrijkskunde gaat over gebieden in verandering en complexe thema’s en processen op aarde. Aardrijkskunde maakt leerlingen ook bewust van het feit dat ze verantwoord moeten omgaan met de planeet aarde. Zo draagt aardrijkskunde bij aan burgerschapsvorming en duurzame ontwikkeling.

Hoe is aardrijkskunde ontstaan?

De geschiedenis van de aardrijkskunde begint in de oudheid met kaarten met legende uit Babylon, hoewel de mensen in de prehistorie de hemel en de aarde al afgebeeld hadden. De Grieken maten de omtrek van de aarde en de Romeinen legden heirbanen aan.

Wat werd verstaan onder wetenschap in de middeleeuwen?

Met wetenschap in de middeleeuwen wordt de wetenschap bedoeld zoals deze werd beoefend in de (traditioneel zo genoemde) ‘middenperiode’, de periode tussen klassieke oudheid en renaissance, volgens de schematische indeling van de Europese geschiedenis.

Wat is geografie wikikids?

Aardrijkskunde of geografie is een belangrijk vak op zowel de lagere als de middelbare school. Het is een wetenschap die onderzoekt wat er op aarde gebeurt. Hoe hun industrie, economie en hun politiek is geregeld, waar ze liggen en wat de hoofdsteden zijn (topografie).

Wat is geografische benadering?

De geografische benadering duidt op de manier van denken die geografen toepassen. Deze geografische benadering houdt in dat leerlingen geografische vragen kunnen stellen, de geografische werkwijze kunnen hanteren en met geografische informatie kunnen omgaan (Van der Schee, 2007) (Van der Schee, 2009).

Waar gaat het over bij aardrijkskunde?

Aardrijkskunde of geografie (Oudgrieks: γῆ, aarde en γράφειν, (be)schrijven) is een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het bestuderen van het aardoppervlak, het in kaart brengen van vormen van bijvoorbeeld cultuur, het plantenleven en de dierenwereld, gebruik van het milieu en verkeer en het …

Hoe is Nederland ontstaan aardrijkskunde?

Wat nu West-Nederland is, is zo’n 6000 jaar geleden één groot moerassige waterlandschap en daarom praktisch onbewoonbaar. Maar als de zeespiegel langzaam daalt kan de kust zich afsluiten met een aaneengesloten duinenrij. Dit gebeurt bijna overal aan de kust, behalve bij het mondingsgebied van de grote rivieren.

Hoe is de aarde ontstaan samenvatting?

De aarde is ongeveer 5.000.000.000 (5 miljard) jaar geleden ontstaan uit een wolk van gas, stof en puin. Dat gas was er al heel lang. Dat ontstond toen het heelal kwam. De wolk van gas, stof en puin begon heel lang geleden samen te trekken en daarbij ook langzaam te draaien.

Wat is er in de middeleeuwen uitgevonden?

Anderen noemen het jaar 1453, vanwege de beleg en val van Constantinopel en de uitvinding van de boekdrukkunst. Historici verschillen van mening over de vraag wanneer de middeleeuwen precies begonnen of eindigden. Veel historici willen liever andere namen geven voor deze 1000-jarige periode, waarin veel is veranderd.

Hoe werd er onderzoek gedaan in de middeleeuwen?

In de Vroege Middeleeuwen (500-1000) was er van wetenschappelijke activiteit in West-Europa nauwelijks sprake. Wetenschap werd niet beoefend door middel van empirische onderzoek maar door de studie van de theorieën van vroeger, waarbij vooral het werk van de Griekse geleerde Aristoteles (4e eeuw vóór Chr.)

Wat zijn Subportalen?

Via subportalen kun je maar liefst zes continenten bezoeken en daarnaast nog verschillende landen. Neem een kijkje op deze portalen en verdiep je in de geografie en de cultuur van deze continenten. Daarnaast geeft deze atlas nog een overzicht van aardrijkskundige onderwerpen.

Wat is geografische zienswijze?

Het idee of beeld dat een mens heeft over de samenleving om zich heen en in ruimere zin de wereld, wordt een actueel wereldbeeld of een ‘mental image genoemd. De geografische zienswijze is een manier om systematisch naar de wereld te kijken: 1 waarnemen 2 beschrijven 3 verklaren 4 generaliseren 5 waarderen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven