Wat is de rol van een wethouder?

Wat is de rol van een wethouder?

Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied, bijvoorbeeld onderwijs of financiën. De wethouder komt op voor de belangen van zijn taakgebied. Wethouders hebben hierover overleg met ambtenaren van het Rijk en de provincie. Ze hebben ook gesprekken met bewoners, bedrijven en organisaties.

Hoe heet de burgemeester van Woerden?

Victor Molkenboer is op 28 februari 2013 geïnstalleerd als burgemeester van Woerden. Hij is voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Hoe heet de burgemeester van Waalwijk?

Nol Kleijngeld – Stad en Bestuur – Gemeente Waalwijk.

Hoe heet de burgemeester van Terschelling?

Lijst van burgemeesters van Terschelling

Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming
2013 – 2015 Rob (J.H.) Bats VVD
16 januari 2015 – 31 maart 2020 Bert (J.B.) Wassink GroenLinks
1 april 2020 – 27 oktober 2020 Jon (J.H.M.) Hermans-Vloedbeld VVD
28 oktober 2020 – heden Caroline (C.M.) van de Pol VVD

Wat is de rol van de gemeentesecretaris?

De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding (plannen, organiseren, opvolgen, coördine- ren en evalueren) van de gemeentelijke organisatie, teneinde het gemeentebestuur te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en een adequate dienstverlening aan de be- volking te verzekeren.

Wat moet je doen als wethouder?

De Wethouder dient de Raad en de Raadscommissies alle inlichtingen te verschaffen die voor een behoorlijk bestuur noodzakelijk zijn. Elke Wethouder heeft een eigen taakgebied of portefeuille, zoals onderwijs, cultuur of financiën. Het aantal Wethouders in een gemeente is afhankelijk van het aantal inwoners.

Wie is de burgemeester van Heusden?

Willemijn van Heessinds 2018
Heusden/Burgemeester

Hoe heet de burgemeester van Texel?

Het college bestaat uit de burgemeester Michiel Uitdehaag en wethouders Edo Kooiman, Hennie Huisman-Peelen en Remko van de Belt. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris.

Wat is de rol van de griffie?

De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning: de raadsgriffie. De raadsgriffie verzorgt alles wat nodig is om de vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies voor te bereiden en goed te laten verlopen, inclusief de verspreiding van de daarvoor benodigde stukken.

Wie is het hoofd van het gemeentepersoneel?

De gemeentelijke organisatie wordt geleid door de algemeen directeur. Hij is het hoofd van het gemeentepersoneel. Hij leidt en coördineert de gemeentelijke diensten en vormt de brug tussen het beleid en de diensten.

Kan de gemeente een wethouder ontslaan?

Artikel 43 Gemeentewet regelt dat een wethouder ervoor kan kiezen onmiddellijk zijn ontslag in te dienen. Indien een wethouder op grond van artikel 49 Gemeentewet ontslagen wordt, is er sprake van een gedwongen ontslag door de raad. In dat geval gaat het ontslag ook per direct in.

Wat doet een raadslid in de gemeente?

Een raadslid moet de inwoners vertegenwoordigen. Hij heeft contact met de bevolking om te weten wat er speelt. Zo kan hij bij het nemen van besluiten de belangen van de inwoners goed afwegen. Raadsleden behandelen ook veel praktische zaken in de gemeente, zoals verkeer, milieu, gezondheidszorg, cultuur en sport.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven