Wat is de straf voor huisvredebreuk?

Wat is de straf voor huisvredebreuk?

Op huisvredebreuk in de zin van artikel 138 wetboek van strafrecht staat een gevangenisstraf van maximaal 1 jaar of een geldboete van € 8.700. Vaak vindt huisvredebreuk plaats in combinatie met een ander strafbare gedraging. Zoals inbraak en beroving of verkrachting. De rechter kan dan verschillende straffen opleggen.

Hoe vaak moet je vorderen voor huisvredebreuk?

In de praktijk vraagt de politie die iemand eruit moet zetten vaak aan de rechthebbende of die alsnog tweemaal wil vorderen. Soms is dit wettelijk helemaal niet meer nodig, maar vanwege het bewijs wel slimmer. Gaat die persoon niet weg, dan treedt de politie op als getuige. Een beter bewijs is vaak niet te krijgen.

Waar valt huisvredebreuk onder?

Huisvredebreuk is in Nederland een misdrijf dat strafbaar is gesteld in het Wetboek van Strafrecht (Sr) onder artikel 138 en valt in een specifieke categorie misdrijven tezamen met lokaalvredebreuk ten aanzien van een lokaal bestemd voor de openbare dienst (art. 139 Sr) en sinds 1993 computervredebreuk (art. 138ab Sr).

Wat betekend wederrechtelijk aldaar vertoevende in de zin van artikel 138 Wetboek van Strafrecht huisvredebreuk?

Huisvredebreuk is volgens art. 138 Wetboek van Strafrecht het wederrechtelijk binnendringen in een woning, besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik en het wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet aanstonds verwijderen op vordering van een rechthebbende.

Wat is het verschil tussen huisvredebreuk en lokaalvredebreuk?

Huisvredebreuk, waarbij een woning is binnengedrongen wordt doorgaans iets zwaarder bestraft dan lokaalvredebreuk, omdat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer groter is. De richtlijnen van het Openbaar Ministerie gaan uit van 8 basispunten, hetgeen gelijk staat aan een werkstraf van 16 uren.

Hoe bewijs je huisvredebreuk?

Bewijs huisvredebreuk/lokaalvredebreuk Wanneer u door de politie in een woning wordt aangetroffen die u wederrechtelijk bent binnengedrongen, is het proces-verbaal van de politie vaak al voldoende bewijs. Ook dan moet er naast de aangifte ook ondersteunend bewijs liggen om tot een bewezenverklaring te komen.

Wat te doen bij huisvredebreuk?

Bij huisvredebreuk geldt de verdachte uitsluitend, wanneer hij wordt betrapt op heterdaad, kan worden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Is er geen sprake van heterdaad dan is dit niet mogelijk en kan een verdachten enkel worden verzocht om naar het bureau te komen voor een verhoor.

Wat is erfvredebreuk?

Het plegen van erfvredebreuk (artikel 138 Wetboek van Strafrecht) is een misdrijf. De verdachte overtreedt dit artikel indien hij een besloten erf, dat bij een ander in gebruik is, wederrechtelijk binnendringt of weigert te verlaten.

Wat is ambtelijke huisvredebreuk?

Dat is binnendringen in een woning, besloten lokaal of erf bij een ander in gebruik, wederrechtelijk aldaar vertoeven en zich niet op vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert.

Is inbraak een strafbaar feit?

Bij diefstal of inbraak waarbij geen dreiging of geweld is gebruikt, gaat het over het algemeen om een eenvoudig, licht misdrijf: de officier van justitie eist maximaal 1 jaar gevangenisstraf. Lichte misdrijven worden door de politierechter behandeld.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven