Wat is de theorie van Pinto?

Wat is de theorie van Pinto?

Pinto maakt onderscheid tussen twee verschillende culturen, namelijk de fijnmazige cultuur en de grofmazige cultuur (F-cultuur & G-cultuur). De F-cultuur kenmerkt zich door een fijnmazig systeem van structuren, regels en waarden. Het gedrag van een lid is geënt op conformisme en collectivisme.

Wat is een G cultuur?

In een G- cultuur, die een grofmazige structuur van omgangscodes en communicatieregels kent tussen mensen, kan het individu zelf de algemene regels vertalen naar zijn eigen specifieke situatie en heeft dus meer vrijheid van handelen. Deze culturen worden moderne culturen genoemd.

Hoe werken de piramides van de F en G cultuur?

De piramide van Pinto geldt voor niet-westerse culturen. Bekend is de indeling tussen landen met een F-cultuur en G-cultuur (grofmazig versus fijnmazig). Het volgen van de driestappenmethode, waarbij de eigen en de andere cultuur worden geanalyseerd, is een voorwaarde voor succesvolle interculturele communicatie.

Welke rol speelt de biografie van David Pinto bij het ontstaan van zijn Driestappen methode?

David Pinto, hoogleraar Interculturele Communicatie van joods-Marokkaanse origine aan de Universiteit van Amsterdam en de Bar-Ilan Universiteit. Naast de Drie Stappen Methodiek is hij de bedenker van de structurentheorie en de piramide van Pinto. Pinto is ook directeur van het Inter-Cultureel Instituut .

Wat is een fijnmazige cultuur?

De fijnmazige cultuur wordt gekenmerkt door een fijnmazig systeem van normen en waarden. De mate van structuur is groot en er bestaan veel vastgestelde regels voor wat wenselijk en onwenselijk gedrag is.

Wat betekent grofmazige cultuur?

In een grofmazige cultuur zijn normen en waarden, goed en kwaad, niet heel duidelijk omschreven. Veel dingen moet men zelf uitvinden en in veel gevallen dient men zich zelf een mening te vormen over wat wenselijk en onwenselijk is. Afwijken van de gebaande wegen wordt (in zekere mate) gewaardeerd.

Wat is fijnmazige cultuur?

Wat is een grofmazige cultuur?

Wat zijn de dimensies van Hofstede?

Hofstede heeft een model ontwikkeld dat vijf cultuurdimensies onderscheidt: kleine machtsafstand versus grote machtsafstand, individualistisch versus collectivistisch, masculien versus feminien, lage onzekerheidsvermijding versus hoge onzekerheidsvermijding en kortetermijngerichtheid versus langetermijngerichtheid.

Wat is de drie stappen methode?

De Drie Stappen Methode (DSM) is een methodiek om culturele, religieuze en andere verschillen te overbruggen. De methodiek is gebaseerd op het dubbel perspectief. Dit is enerzijds het leren kijken vanuit het perspectief van je eigen cultuur (het kennen van je eigen normen en waarden).

Wat is intercultureel contact?

Er is sprake van interculturele communicatie wanneer personen of groepen met een verschillende culturele achtergrond met elkaar communiceren. Omdat elke cultuur zijn eigen normen, waarden en omgangsvormen kent, liggen misvattingen en onbegrip op de loer.

Wat is fijnmazigheid?

fijnmazig – Bijvoeglijk naamwoord 1. van gaas of textiel: nauwe mazen hebbend ♢ De aanlandplicht is vooral nodig om de enorme voedselverspilling tegen te gaan die het gevolg is van de bijvangsten. Met name de bodemvisserij vangt in haar netten grote hoeveelheden vis waar ze niet op uit is.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven