Wat is een ander woord voor gebruik?

Wat is een ander woord voor gebruik?

gebruik (zn): aanwending, bediening, benutting, exploitatie, gebruikmaking, hantering, nuttigen, toepassing, utilisatie. gebruik (zn): gebruikelijkheid, geplogenheid, gewoonte, manier, mos, regel, traditie, usance, usantie, usus, vogue, zede.

Wat is een ander woord voor vaak?

dikwerf, dikwijls, frequent, herhaaldelijk, menigmaal, menigvuldig, regelmatig, veelvuldig. als synoniem van een ander trefwoord: veelvuldig (bn) : frequent, herhaald, herhaaldelijk, menigvuldig, regelmatig, talrijk, vaak, veel voorkomend, veelvoudig.

Kan gebruikt worden voor synoniem?

aanboren, aangrijpen, benuttigen, exploiteren, gebruiken, profijt trekken, profiteren, toepassen, uitbaten, utiliseren, verzilveren. gebruiken (ww) : aanwenden, behandelen, benutten, benuttigen, bezigen, hanteren, inschakelen, toepassen, utiliseren, zich bedienen van.

Wat is een ander woord voor weinig?

fractie, haartje, niets, weinig. in Charivarius’ Een Ander Woord (1945): gering: klein, weinig, luttel, beperkt, ondergeschikt, onbeduidend, onaanzienlijk, matig, bescheiden, karig, schaars.

Wat is een gebruik?

gebruik – Het vermogen of de manier om de waarde van iets te benutten, in bezit te hebben, toe te passen of te exploiteren.

Wat is een ander woord voor doorgaans?

dikwijls, doorgaans, gewoonlijk, in de regel, in het algemeen, meest, meestentijds, over het algemeen, veeltijds, veelal. gewoonlijk (bw) : door de bank, doorgaans, gebruikelijk, gemeenlijk, in de regel, in het algemeen, meestal, normaal, normaliter, veelal.

Kunnen synoniem?

(kon of konde, gekund), in staat zijn iets te doen. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: kunnen (ww): bij machte zijn, in staat zijn, vermogen, weten te.

Wat is een ander woord voor afgeven?

afgeven, afstaan, afstand doen van, inleveren, opgeven, overdragen, overhandigen, overlaten, overleveren, prijsgeven, toevertrouwen, uitleveren. overhandigen (ww) : aanbieden, aangeven, aanreiken, afgeven, geven, indienen, opgeven, overgeven, overleveren, overreiken, ter hand stellen, toesteken, uitreiken.

Wat is een ander woord voor onvoldoende?

onvoldoende (zn): slecht cijfer. onvoldoende (bn): gebrekkig, onbevredigend, ondeugdelijk, ontoereikend, slecht.

Wat is een ander woord voor nauwelijks?

nauwelijks bijwoord Uitspraak: [ˈnɑuwələks] 1) bijna niet Voorbeeld: `nauwelijks Frans spreken`Synoniemen: ternauwernood, amper 2) nog maar net Voorbeeld: `nauwelijks op weg en al een lekke band`Synoniem: &…

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven