Wat is een andere naam voor resultatenrekening?

Wat is een andere naam voor resultatenrekening?

Een winst-en-verliesrekening, ook wel resultatenrekening, exploitatierekening of staat van baten en lasten genaamd, is naast de balans en het kasstroomoverzicht onderdeel van een jaarrekening.

Wat hoort er op een resultatenrekening?

Op een resultatenrekening zet je al je inkomsten tegenover al je uitgaven, op een balans zet je alle bezittingen van jouw bedrijf tegenover de manier waarop deze gefinancierd zijn. Een balans heeft altijd hetzelfde bedrag links en rechts.

Welke posten staan op de resultatenrekening?

Welke posten moeten op een resultatenrekening?

  • Inkoopwaarde omzet.
  • Loonkosten.
  • Overige personeelskosten.
  • Huisvestingskosten.
  • Administratiekosten.
  • Verkoopkosten.
  • Verzekeringen.
  • Afschrijvingskosten.

Wat kun je met een jaarrekening?

Een jaarrekening is een verslag over de financiën van je bedrijf. In de jaarrekening lees je over de rijkdom van een bedrijf, en of het bedrijf mooie winsten heeft gerealiseerd (of juist niet…). Een jaarrekening laat ook zien hoe het bedrijf zich heeft ontwikkeld ten opzichte van het jaar ervoor.

Hoe maak je een resultatenrekening?

In een resultatenrekening dien je dus de opbrengsten en kosten te vermelden. Onder de opbrengsten vallen niet alleen de winst, maar bijvoorbeeld ook de renteopbrengst en de huuropbrengst. Bij zaken die onder de kosten vallen kun je weer denken aan de inkoopwaarde, onderhoudskosten, energiekosten en loonkosten.

Wat is het verschil tussen een balans en een resultatenrekening?

In een boekhouding zijn de balans en de resultatenrekening aan elkaar gekoppeld. Op de balans staan je bezittingen en schulden, en in de resultatenrekening staan je kosten en opbrengsten.

Welke posten staan op een liquiditeitsbegroting?

In een liquiditeitsbegroting staan de verwachte inkomsten en uitgaven van uw bedrijf per maand of kwartaal. Zo bepaalt u of uw bedrijf genoeg geld heeft voor alle verplichte betalingen. Zoals salarissen van uw personeel of huur van een bedrijfsruimte.

Wat geeft de winst en verliesrekening weer?

De resultatenrekening, ook bekend als winst- en verliesrekening of exploitatierekening, is onderdeel van de jaarrekening. Het geeft een overzicht weer van de opbrengsten en de kosten van je onderneming over een bepaalde periode (in het geval van een jaarrekening een jaar).

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven