Wat is een bewijs van goed gedrag?

Wat is een bewijs van goed gedrag?

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van een persoon of rechtspersoon geen bezwaar vormt voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.

Wat kost een verklaring van goed gedrag?

De kosten voor een digitale VOG aanvraag via Justis bedragen €33,85. Geeft uw werkgever (of u) de voorkeur aan schriftelijk aanvragen? Dan moet de aanvraag op papier worden ingediend bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Kan je zelf een VOG aanvragen?

VOG aanvragen U kunt een VOG op de volgende manieren aanvragen: Digitaal bij Justis. Rechtstreeks bij Justis (via e-mail). Staat u niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)?

Waar heb je een Verklaring Omtrent Gedrag voor nodig?

Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin u werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Uw (toekomstige) werkgever kan dan vragen om een VOG. Voor sommige functies is een VOG wettelijk verplicht, bijvoorbeeld voor onderwijzers, gastouders en taxichauffeurs.

Hoe weet je of je een VOG krijgt?

Op www.watdevog.nl kunt u aangeven op welke manier u in aanraking bent gekomen met Justitie om te kijken of u nog in aanmerking komt voor een VOG of niet.

Wie bepaald of jij een VOG krijgt?

Justis beslist namens de minister voor Rechtsbescherming of de aanvrager een VOG krijgt. Als er volgens Justis relevante strafbare feiten zijn gevonden in de beoordeling van uw VOG-aanvraag, dan neemt Justis eerst een voorlopige beslissing om de VOG niet af te geven. Dit wordt ook wel ‘voornemen tot afwijzing’ genoemd.

Hoe lang is een verklaring van goed gedrag geldig?

Hoelang is een VOG geldig? De VOG is niet geldig voor een bepaalde periode, omdat de beoordeling voor de VOG-aanvraag een momentopname is. Wanneer u een nieuwe VOG nodig heeft, hangt af van de werkgever of het ministerie dat verantwoordelijk is voor de regelgeving.

Wat wordt er gecontroleerd bij een VOG?

Als u een VOG heeft aangevraagd, kijkt Dienst Justis in het Justitieel Documentatiesysteem of u een strafbaar feit heeft gepleegd. Ze gaan kijken of u in aanraking bent gekomen met de Politie of Justitie. Ze kijken of u een strafblad heeft. Ook kunnen strafbare feiten uit andere landen bekeken worden.

Kun je met spoed een VOG aanvragen?

Een spoedprocedure kan bij: adoptie, werk in het buitenland, benoeming tot gedeputeerde of wethouder, en kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger. Dit moet u bij uw aanvraag bij de gemeente vermelden. Justis kan de VOG dan binnen 5 werkdagen afgeven en met reguliere post verzenden.

Waar kan ik VOG downloaden?

Je hoeft hiervoor niet meer naar het gemeentehuis en/of een e-Herkenning aan te vragen om dit zelf bij Justis.nl te doen. Een VOG aanvragen is via mijnvogaanvraag.nl de makkelijkste en voordeligste optie in Nederland.

Hoe lang is een Verklaring Omtrent het Gedrag geldig?

Wat zijn strafbare feiten voor VOG?

Sommige strafbare feiten vormen een bezwaar voor de ene baan of stage, maar voor de andere niet. Een snelheidsovertreding kan bijvoorbeeld van belang zijn als een aanvrager taxichauffeur wil worden, maar niet voor de functie van baliemedewerker bij een bank.

Hoeveel kost een verklaring omtrent goed gedrag?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven