Wat is een boetetocht?

Wat is een boetetocht?

De Tocht naar Canossa Dit bracht Hendrik IV in een moeilijke positie: hij was bang om de troon te verliezen. Hij besloot daardoor in 1077 een soort ‘boetetocht’ te ondernemen naar het Italiaanse Canossa, waar de paus verbleef. Hij wilde hem daar smeken om de ban op te heffen, maar werd eerst niet binnengelaten.

Wat is de Investituurstrijd in?

Investituurstrijd, strijd, van 1075-1122 gevoerd tussen de paus en de keizer van het Duitse Rijk over het recht bisschoppen te benoemen (→ investituur). De keizers hadden zich dit recht toegeëigend om tegenwicht te bieden aan de macht van hun wereldlijke → vazallen.

Waar ging het om in de Investituurstrijd?

De Investituurstrijd was een langdurige strijd over het recht om bisschoppen te benoemen. Toen Hendrik IV in 1075 de bisschop van Milaan benoemde, deed paus Gregorius VII hem in de ban. Dat was voor de Duitse adel het teken om in opstand te komen.

Waar vond de Investituurstrijd plaats?

De Investituurstrijd was een machtsstrijd tussen de Rooms-Duitse keizer en de paus van Rome tijdens de 11e en 12e eeuw.

Waarom Investituurstrijd?

Na de voor de Kerk donkere middeleeuwen brak de Investituurstrijd aan. De officiële reden was een ruzie over de benoeming van bisschoppen in het Heilige Roomse Rijk. De Roomse keizer vond dat hij de bisschoppen in zijn gebied mocht benoemen. De paus vond dat hij dat, als leider van de christenen, mocht doen.

Hoe begon de Investituurstrijd?

Wat is de functie van een bisschop?

De bisschop geniet de volheid van het priesterschap. Hij is de leider en de leraar van het katholicisme in zijn bisdom. In de Rooms-Katholieke kerk wordt de bisschop gaandeweg geëerd als opvolger van de apostelen. …

Wat is de Rijkskerk?

Rijkskerk def. Kerk in het heilige roomse rijk die sterk gebonden is aan de keizer omdat hij systematisch bisschoppen en abten aan het hoofd van belangrijke leengebieden noemt.

Wat was de directe oorzaak van de Investituurstrijd?

Wat betekent wereldlijke macht?

De wereldlijke macht – men zou tegenwoordig de begrippen “uitvoerende macht” of “soevereiniteit” gebruiken – is de tegenhanger van de geestelijke macht. De wereldlijke macht wordt op aarde, over personen en objecten uitgeoefend terwijl de geestelijke macht de religie aangaat.

Wat is een wereldlijk?

wereldlijk – Bijvoeglijk naamwoord 1. betrekking hebbend op deze wereld, in tegenstelling tot met name het hiernamaals of de kerk ♢ De koning vertegenwoordigde de wereldlijke, de paus de geestelijke macht. Woordherkomst Afgeleid van wereld met het achtervoegsel -lijk.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven