Wat is een climax voorbeeld?

Wat is een climax voorbeeld?

Climax: Een reeks woorden die in betekenis steeds sterker worden. Bijvoorbeeld: Hij werd kwaad, woedend, nee, witheet toen hij dat zag. Omgekeerde climax: Het tegenovergestelde van een climax. Hij dacht een auto te hebben gewonnen, maar het was zelfs geen fiets.

Wat is een climax van een film?

Climax is een ander woord voor hoogtepunt in verschillende contexten. Naar een climax wordt vaak toegewerkt. De spanning in een verhaal neemt vaak toe naar mate het verhaal vordert, om zo bij de climax van het ve…

Wat is een climax in een tekst?

In literaire teksten wordt een climax vaak in verband gebracht met de spanningsboog van het verhaal; waarbij de intensiteit (spanning) toeneemt, om zo tot een hoogtepunt (of keerpunt) van een vertelling te komen.

Wat is een anticlimax?

Een anticlimax is een stijlfiguur, waarbij in een opsomming (enumeratie) de betekenissen in kracht afnemen. Het is het tegenovergestelde van een climax.

Wat is een drieslag?

Drieslag – Eene gebrekkige drafbeweging van het paard, waarbij het synchronisme der hoefslagen van een der beide paren diagonale beenen is verbroken. Men zegt wel (ten onrechte), dat het paard van voren galoppeert en van achteren draaft.

Wat is een apotheose?

Apotheose (van het Griekse ἀποθέωσις, van ἀποθεόω/ἀποθεῶ, apotheoo / apotheo, “vergoddelijken”; Latijn: deificatio, “goddelijk maken”) was de verheerlijking van een voorwerp tot goddelijk niveau en meer in het algemeen het behandelen van een mens als god.

Wat is een antithese voorbeeld?

Mooi lijkt immers mooier naast lelijk, goed beter naast slecht. Medicijnen en vrouwen waren zijn grootste antipathieën, en hij was gewoon te beweren, dat hij zonder de laatste wel leven en zonder de eerste wel sterven kon. Zij steunen elkaar door dik en dun.

Wat is een paradox voorbeeld?

Een paradox is een schijnbare tegenstelling. Een paradox bestaat uit twee dingen die op het eerste gezicht niet kunnen, maar als je er dieper over nadenkt toch wel kunnen. Een paradox is een vorm van een stijlfiguur. Een voorbeeld van een paradox is: ‘Kalm aan, en rap een beetje!

Wat is een drieslag voorbeeld?

Een drieslag is een veelgebruikt stijlfiguur. Het houdt in dat je drie zaken van iets noemt, bijvoorbeeld “Ik wil weg, ik wil naar huis, ik wil naar bed.” Een opsomming van drie dingen zou een uitspraak extra kracht bijzetten en op die manier je tekst net iets sterker maken.

Wat is een ander woord voor hoogtepunt?

hoogtepunt (zn): acme, apotheose, climax, maximum, optimum, orgelpunt, piek, summum, toppunt. hoogtepunt (zn): culminatie.

Wat is clementie?

CLEMENTIE, v. welwillendheid, goedgunstigheid den beschuldigde in de clementie van de rechters aanbevelen.

Wat is een antithese in een gedicht?

Een antithese (Grieks voor “tegengesteld”, ἀντί is “tegen” + θέσις “stelling/plaatsing”) is een stijlfiguur waarbij tegengestelde begrippen of noties worden verbonden.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven