Wat is een commerciele reden?

Wat is een commerciele reden?

Commercieel is een woord dat wordt gebruikt bij personen, bedrijven en-of overheden die als doel hebben winst te maken. Commerciële personen, bedrijven en overheden handelen en denken altijd in de geest van de klant.

Wat betekent commerciele ruimte?

Onder commercieel vastgoed wordt aankoop en verkoop van bedrijfsobjecten, woonhuizen en andere gebouwen verstaan zonder eigen gebruik als einddoel. Het commerciële vastgoed wordt verhuurt of doorverkocht.

Wat is het tegenovergestelde van commercieel?

Non-profit houdt in dat het maken van winst geen doel is.

Wat is een commerciele activiteit?

Term die aanduidt dat een bepaalde activiteit op winst is gericht.

Wat is commerciele ervaring?

‘Commercieel zijn’ betekent dat je altijd handelt en denkt vanuit de klant. Je denkt na over kansen om (meer) winst te maken. Ook speel je in op de wensen en behoeftes van de klant. Naast het inzicht in de behoeftes van de klant is het ook van belang dat je kennis hebt over de trends en ontwikkelingen in de markt.

Wat zijn commerciele dienstverleners?

Alle vormen van dienstverlening waarbij de prijs tot stand komt via het marktmechanisme. B.v.: bank- en verzekeringswezen, horeca, reclame etc.

Wat is een commerciele tegemoetkoming?

Als leverancier hebt u twee mogelijkheden om een ‘speciale prijs’ te geven aan uw klanten: een commerciële of een financiële korting. Bij een commerciële korting wordt gewoon minder gefactureerd. Bij een financiële korting wordt het bedrag volledig gefactureerd, maar niet volledig betaald.

Wat is een woonbestemming?

Dit is een door de overheid opgesteld plan waar zowel de burger als de overheid zich aan dienen te houden. Een woonbestemming houdt in dat een object of perceel gebruikt of ingericht kan worden voor bewoning.

Welke ondernemingsvormen zijn niet commercieel?

De drie bekendste rechtsvormen voor niet-commerciële organisaties zijn:

  • Naamloze of besloten vennootschap.
  • Vereniging.
  • Stichting.

Is een vereniging commercieel?

Omdat een vereniging geen commercieel bedrijf is, mag de winst van een vereniging niet worden uitgekeerd aan leden van de vereniging of andere bij de vereniging betrokken personen. Dat betekent niet dat een vereniging geen winst kan maken, maar alle winst moet herinvesteerd worden in het doel van de vereniging.

Wat zijn commerciele reclames?

Reclame is een vorm van communicatie met het doel potentiële klanten over te halen tot aanschaf van producten en diensten. Veel reclame is dan ook bedoeld om consumptie te bevorderen door het creëren en versterken van een merkimago en getrouwheid aan een merk.

Wat is een commerciele achtergrond?

‘Commercieel zijn’ betekent dat je altijd handelt en denkt vanuit de klant. Hierop stem je af welke producten of diensten je kan aanbieden aan de klant. Naast het inzicht in de behoeftes van de klant is het ook van belang dat je kennis hebt over de trends en ontwikkelingen in de markt.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven