Wat is een continu Emissiespectrum?

Wat is een continu Emissiespectrum?

Ook wel lijnenspectrum genoemd: het spectrum van een gloeiende stralingsbron, waarin †“ anders dan in een continu spectrum – heldere emissielijnen zichtbaar zijn. Deze emissielijnen zijn karakteristiek voor de uitstralende stof(fen) in de stralingsbron.

Hoe ontstaat een continu spectrum?

Een combinatie van een continu en een lijnspectrum ontstaat als een continu spectrum op een materiaal valt dat bepaalde lijnen absorbeert: er verschijnt dan een continu spectrum waaruit de specifieke lijnen ontbreken, want daar is licht weggevangen.

Waarom vertoont het Emissiespectrum van een Atoomsoort meer dan één lijn?

Emissie en absorptie van straling gebeurt in vaste stoffen, vloeistoffen én gassen. Het verschil zit in de manier waarop: In vaste stoffen en vloeistoffen kunnen alle golflengtes geabsorbeerd worden (continu spectrum). In gassen worden alleen bepaalde golflengte geabsorbeerd en uitgezonden (lijnenspectrum).

Welke kleuren zitten in het spectrum?

Kleuren. Vaak wordt het zichtbare spectrum in zeven kleuren ingedeeld.

Wat is een Lijnenspectrum?

Lijnenspectrum definities Ook wel emissiespectrum genoemd: het spectrum van een gloeiende stralingsbron, waarin †“ anders dan in een continu spectrum – heldere emissielijnen zichtbaar zijn. Deze emissielijnen zijn karakteristiek voor de uitstralende stof(fen) in de stralingsbron.

Hoe ontstaan Fraunhoferlijnen?

Gustav Kirchhoff gaf in 1859 samen met Robert Bunsen de eerste verklaring voor deze ‘Fraunhoferlijnen’: de kern van de zon zendt alle mogelijke straling uit, de buitenste laag absorbeert die en zendt die weer uit, maar niet ieder type straling wordt op dezelfde wijze geabsorbeerd en uitgezonden.

Hoeveel elektronen in de P schil?

Een schil met rangnummer n kan maximaal 2n2 elektronen bevatten, zoals aangegeven in de onderstaande tabel. Een natriumatoom bijvoorbeeld heeft elf elektronen. In de stabiele toestand zitten er dus 2 elektronen in de K-schil, 8 in de L-schil en het laatste elektron zit in de M-schil.

Hoeveel elektronen zitten er in elke schil?

Het nummer van de periode in het periodiek systeem komt overeen met het aantal schillen dat bij dat atoom in gebruik is. In schil 1 kunnen maximaal 2 elektronen, in schil 2 kunnen maximaal 8 elektronen, in schil 3 kunnen maximaal 18 elektronen en in schil 4 kunnen maximaal 32 elektronen.

Welke stralen zijn zichtbaar?

zichtbaar licht. ultraviolette straling. röntgenstraling. gammastraling (γ-straling)

Wat voor straling is licht?

Licht is een vorm van elektromagnetische straling, maar dan wel specifiek de straling die waarneembaar is met het menselijk oog. Hieronder zie je het spectrum van elektromagnetische straling dat we kennen en waar licht in dit spectrum valt. Zoals je ziet is zichtbaar licht maar een heel klein deel van het hele spectrum.

Hoe ontstaan Emissielijnen?

Een smal golflengtegebied (een spectraallijn) binnen het elektromagnetisch spectrum van een stralingsbron waarin de stralingsintensiteit relatief hoog is. Dit wordt veroorzaakt door atomen of moleculen in de bron die in een lagere energietoestand overgaan en daarbij op een specifieke golflengte straling uitzenden.

Hoe ontstaan Absorptielijnen in het spectrum?

Als er een invallend foton een energie (dus golflengte) heeft die overeenkomt met het verschil tussen twee energieniveaus, zal het geabsorbeerd worden en is er voor die golflengte een absorptielijn.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven