Wat is een CoVa training?

Wat is een CoVa training?

De Cognitieve Vaardigheidstraining (CoVa) ‘Eerst denken, dan doen’, is een training van 12 bijeenkomsten van 2,5 uur met huiswerk, waarbij justitiabelen nieuwe denkpatronen worden aangeleerd met het doel vermindering van recidive.

Wat is borg training?

Met de training BORG leert u om uw boosheid en agressie beter te hanteren. De training motiveert u om uit de geweldsspiraal te stappen. Ook uw partner of ex-partner betrekken wij bij de training.

Wat houd gedragstraining in?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag.

Waar is de reclassering voor?

Voorkomen en verminderen van crimineel gedrag. Dat is het doel van Reclassering Nederland. Dat doen we door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en een dader of verdachte te stimuleren crimineel gedrag te veranderen. Daarbij werken we samen met justitie, zorg, politie, gevangeniswezen en gemeenten.

Hoe lang duurt reclassering?

Meestal legt de rechter een toezicht op voor twee jaar. Maar er zijn ook andere varianten van toezicht die korter kunnen duren zoals bijvoorbeeld een penitentiair programma of een schorsingstoezicht. Het toezicht bij een voorwaardelijke invrijheidstelling kan langer duren dan twee jaar.

Wat is een gedragsinterventie?

Gedragsinterventies bereiden veroordeelden voor op hun terugkeer in de maatschappij. Het doel van gedragsinterventies is het geven van inzicht en het aanreiken van nieuwe vaardigheden. Ze helpen daders sociaal beter te functioneren en kunnen gedrag veranderen. Hierdoor wordt terugval in crimineel gedrag voorkomen.

Wat is het verschil tussen werkstraf en taakstraf?

De taakstraf is een straf voor minder zware misdrijven of misdrijven onder verzachtende omstandigheden. Tijdens de taakstraf, ook wel werkstraf genoemd, moet de gestrafte werk doen waarvoor hij niet wordt betaald. De rechter kan voor een strafbaar feit maximaal 240 uur taakstraf oftewel werkstraf opleggen.

Wat is toezicht reclassering?

Doel van het toezicht is voorkomen dat u een strafbaar feit pleegt. De meest voorkomende vorm van reclasseringstoezicht is toezicht opgelegd door de rechter in een vonnis. U krijgt dan een voorwaardelijk strafdeel. Zolang u zich houdt aan de bijzondere voorwaarden uit het vonnis, voorkomt u een gevangenisstraf.

Wat is een adviesrapport reclassering?

Een reclasseringswerker schrijft dan meestal een rapport. Daarvoor neemt hij de over u bekende gegevens bij justitie door, luistert naar uw verhaal en voert gesprekken met mensen uit uw omgeving. Wij stellen dan een reclasseringsadvies op.

Is reclassering verplicht?

U bent door de rechter veroordeeld tot een verplicht contact met reclassering. Dit reclasseringstoezicht heeft als doel om te voorkomen dat u opnieuw de fout in gaat. Daarom is het dan verplicht om contact te houden met de reclassering. Dit betekent dat u zich moet houden aan de afspraken.

Is reclassering een maatregel?

Het is een maatregel die een rechter, naast een gevangenisstraf, kan opleggen als u een ernstige psychische stoornis heeft.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven