Wat is een declaratieve zin?

Wat is een declaratieve zin?

In de informatica worden computertalen ingedeeld in declaratieve talen en imperatieve talen. Heel kort gezegd is het verschil dat men in een declaratieve taal opschrijft wat er aan de hand is, en in een imperatieve taal hoe iets moet gebeuren. Een volkomen helder onderscheid is niet te maken.

Wat betekent declaratief?

[Fr.], I. bn., verklarend; II. zn., o., overwegingen van een vonnis.

Wat is declaratieve werking?

Het tegenovergestelde van imperatief programmeren is declaratief programmeren, dat niet iets doet maar iets beschrijft. Deze manieren worden door sommige taalkundigen in drie categorieën of gebruikswijzen geschikt: declaratief, imperatief en interrogatief. Deze onderverdeling werkt op een ander niveau dan modaliteit.

Wat is procedureel?

procedureel = procedureel bijv. naamw. Uitspraak: [prosədy`rel] wat betrekking heeft op de procedure Voorbeeld: `De meeste bezwaren tegen het plan zijn procedureel; over de inhoud is men het wel eens.

Wat is declaratieve kennis?

Declaratieve kennis heeft betrekking op ‘weten wat iets is’, het gaat hierbij om kennis van feiten, en concepten. Weten hoe en wanneer deze feiten, definities of concepten kunnen worden toegepast, wordt procedurele kennis genoemd.

Wat zijn imperatieven?

[filosofie] Zedelijk gebod. Bij Kant is imperatief een zedelijk gebod van algemene strekking, in tegenstelling tot een persoonlijke stelregel (maxime).

Wat is het expliciete geheugen?

Het declaratieve geheugen of het expliciete geheugen is een vorm van het langetermijngeheugen waarbij men opgeslagen kennis bewust kan beleven of oproepen.

Wat betekent impliciete geheugen?

Het niet-declaratieve geheugen of het impliciete geheugen is een vorm van het langetermijngeheugen waarbij er niet direct sprake is van bewuste beleving van of toegang tot opgeslagen kennis.

Wat is een procedurele functie?

In de informatica verwijst procedurele generatie naar technieken om content ter plekke te genereren met behulp van algoritmen in plaats van het handmatig te creëren. Procedurele generatie wordt met name gebruikt in films, grafische software en bij het ontwikkelen van levels in computerspellen.

Wat is de betekenis van Energiek?

energiek – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: e-ner-zjiek 1. met kracht en doorzettingsvermogen ♢ zij is energiek bezig die klus uit te voeren 2.

Wat is conditionele kennis?

Conditionele kennis is weten in welke situatie je bepaalde kennis en vaardigheden gebruiken. Het is die kennis die studenten hebben over de inzetbaarheid van cognitieve strategieën in verschillende situaties.

Wat is cognitief leren?

Het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes waarbij de rol van aandacht, selectie, betekenistoekenning, anticipatie en reflectie bij de reacties op en verwerking van prikkels betrekking heeft.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven