Wat is een goede manier om oplossingen voor een probleem te bedenken?

Wat is een goede manier om oplossingen voor een probleem te bedenken?

Neem afstand van je probleem Onderzoek toont aan dat ‘psychologische afstand’ mensen in staat stelt om creatievere oplossingen te bedenken. Met andere woorden: hoe verder weg een probleem lijkt, hoe eenvoudiger het is op te lossen. Stel jezelf voor dat je vanuit de toekomst terugdenkt aan het probleem.

Hoe breng je een probleem in kaart?

Een probleem oplossen begint met het in kaart brengen van het probleem….Daarbij kun je deze basisvragen stellen:

 1. Wat is het probleem en voor wie is het een probleem?
 2. Wat zijn de doelgroep(en)?
 3. Wat wil je dat deze doelgroep anders gaat doen?

Hoe maak je een analyse van een probleem?

Stappenplan voor probleemanalyse maken (probleemoriëntatie)

 1. 1) Aanleiding en context van je scriptie. Wie heeft een probleem?
 2. 2) Achtergrond. Wat is er bekend over het vraagstuk of het onderwerp?
 3. 3) Afbakening. Wat ga je exact oplossen en wat niet?
 4. 4) Relevantie. Wat is de maatschappelijke relevantie?

Hoe analyseer je een situatie?

Een probleem analyseren wordt gemakkelijker als je jezelf vragen stelt die het probleem vanuit verschillende hoeken benaderen. Hierbij kun je de “4W – methode” gebruiken. Die term staat voor: Wie, wat, waar, wanneer, hoe én de gevolgen.

Welke techniek kun je gebruiken om een probleem kritisch te bekijken?

De eerste is bullet proofing. Deze techniek wordt gebruikt om te kijken naar wat er mis zou kunnen gaan met uw plannen. Het kan een combinatie zijn van negatieve brainstorming en potentiële probleem analyses. Deze techniek is goed om problemen te identificeren voordat u de andere technieken begint.

Hoe noem je hulp om een probleem tijdelijk op te lossen?

Als je er met de schuldeiser niet uitkomt, of meerdere schuldeisers tegelijk hebt, of als de betalingsachterstanden en schulden te hoog zijn om zelf op te lossen, vraag dan bij het Juridisch Loket van jouw gemeente om schuldhulpverlening. Iedere gemeente biedt gratis schuldhulp aan inwoners.

Hoe maak je een probleem?

Een handig hulpmiddel om een probleem scherp te krijgen, zijn de 6-W’s:

 1. Wat is het probleem?
 2. Wat is de aanleiding van het probleem? Hoe is het probleem ontstaan?
 3. Wie heeft het probleem?
 4. Wanneer is het probleem ontstaan?
 5. Waarom is het een probleem?
 6. Waar doet het probleem zich voor?

Waarom is een probleem een probleem?

Je opdrachtgever heeft een probleem (of een vraag/wens): er is sprake van een probleem als de actuele en de gewenste situatie niet met elkaar overeenkomen. Het is jouw taak om een oplossing voor het probleem te vinden. Je bedenkt daarom allereerst waarom en voor wie het een probleem is.

Hoe lang mag een probleemanalyse zijn?

De probleemanalyse beslaat circa twee bladzijden. Je werkt vanuit het probleem toe naar het kernprobleem. Na de probleemanalyse ga je het onderzoek verder kanaliseren in een probleemstelling en deelvragen. Hierdoor weet je wat je voor je scriptie te onderzoeken hebt.

Welke analyse heb je gemaakt in deze situatie?

De situatieanalyse komt vaak voor in het marketingplan. Een situatieanalyse wordt gemaakt aan de hand van kwantitatief en kwalitatief onderzoek en geeft antwoord op de vraag: wat gebeurt er om ons heen en wat gaat er gebeuren in de toekomst? Met behulp van de situatieanalyse worden strategische plannen geformuleerd.

Wat is een Probleemdomein?

Tijdens de analysefase concentreert men zich op wat een systeem doet (het probleemdomein). Het doel van de analyse is om een conceptueel model te bepalen dat de relevante informatie bevat van het systeem dat geanalyseerd wordt.

Welke techniek past bij de Convergeerfase?

Convergeren: hier worden de ideeën uit de divergeerfase teruggebracht tot concrete, haalbare ideeën. Kwaliteit gaat hier boven kwantiteit. Plan van aanpak: de ideeën uit de convergeerfase worden omgezet in te realiseren acties en er wordt een to-dolijst opgesteld.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven