Wat is een joule?

Wat is een joule?

Een joule is gelijk aan 1 watt gedurende 1 seconde. Op uw energierekening wordt de energie in KWh vermeld. Een KWh staat gelijk aan 3.600.000 joule. De natuurkundige definitie van Joule is de verrichte arbeid die nodig is om 1 newton 1 meter te verplaatsen.

Wat is veel joule?

Joule (J) is de natuurkundige, internationale eenheid voor energie. Joule wordt gedefinieerd als de energie die nodig is om een bepaalde massa te verplaatsen met een kracht van 1 Newton over een afstand van 1 meter. Joule is vernoemd naar James Prescott Joule, een Brits natuurkundige.

Wat is de grootheid van joule?

Natuurkundige grootheden en eenheden

Grootheid Naam SI-symbool
zelfinductie, wederzijdse inductie henry H
kracht newton N
energie, arbeid, warmte joule J
vermogen watt W

Is watt gelijk aan joule?

Als eenheid van vermogen (dus energie per seconde) kennen we de watt (W), en, heel ouderwets: de paardenkracht (pk). 1 watt = 1 joule per seconde. Een stofzuiger die 1000 watt (ofwel 1 kilowatt, 1 kW) vermogen heeft, gebruikt dus elke seconde 1000 joule.

Hoe bereken je de joule?

Bereken energie met behulp van vermogen x tijd. Dit is handig bij het meten van vermogen in watt, omdat 1 watt=1 Joule / seconde. Om uit te vinden hoeveel energie een 60W gloeilamp verbruikt in 120 seconden, vermenigvuldig je het volgende: (60 watts) x (120 seconden)=7200 joule.

Wat is 200 joule?

Joule is de hoeveelheid arbeid die nodig is om een gewicht van 98.1 gram een meter op te tillen. Die energie komt weer vrij als je dat gewicht op je tenen laat vallen (200 joule = 20 kilo). Deze normering is van kracht in Europa onder de norm: EN ISO 20345:2011 (CE EN-345) voor veiligheidsschoenen.

Welke grootheid hoort bij Ampere?

Stroomsterkte – stroom De elektrische stroomsterkte is de hoeveelheid stroom (in coulomb) die per seconde door de elektrische leiding vloeit. Stroomsterkte wordt voorgesteld met het symbool I en uitgedrukt in ampère (A).

Hoeveel is 1000 kWh?

Afgeleide eenheden van kilowattuur: 1 kilowattuur (kWh) = 1000 wattuur (Wh) 1 megawattuur (MWh) = 1000 kilowattuur (kWh)

Hoe reken je joule om?

Vermenigvuldig de massa van het object door de soortelijke warmte en de verandering in temperatuur. Deze formule schrijf je als H=mcΔT, waarbij ΔT de ‘verandering in temperatuur’ voorstelt. Dit wordt in dit voorbeeld 500g x 4.19 x 20=41.900 joule.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven