Wat is een kleine week?

Wat is een kleine week?

iets minder dan een week. bijna een week; iets minder dan een week. Voorbeelden: Een hele onverpakte kool blijft op een frisse, koele plaats een kleine week goed.

Wat betekent klein?

klein – bijvoeglijk naamwoord 1. wie of wat weinig ruimte inneemt ♢ ze is klein voor haar leeftijd 1. een klein eindje [een kort stukje] 2.

Wat betekent kleine gebreken?

Uit jurisprudentie vloeit voort dat indien er sprake is van een eenvoudig te herstellen gebrek, een kennelijke omissie in de aanmelding of inschrijving mag worden hersteld, ook wanneer de aanbestedingsleidraad een dergelijke reparatiemogelijkheid niet noemt, mist de concurrentiepositie van de overige deelnemers niet …

Is kleine een bijvoeglijk naamwoord?

kleine – Bijvoeglijk naamwoord 1. verbogen vorm van de stellende trap van klein kleine – Zelfstandignaamwoord 1. een klein persoon ♢ Die kleine kon er niet goed bij, maar hij kreeg hulp van zijn maatje.

Wat is week worden?

het zacht worden of doen worden door middel van vocht; het met een vloeistof doordringen of doordrongen worden.

Hoeveel nachten zitten er in een week?

Het beschrijft dat de wereld werd geschapen in zes dagen, en dat op de zevende dag God uitrustte.

Wat betekent Klenie?

De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de btw. De KOR is er voor natuurlijke personen (eenmanszaken), combinaties van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vof) en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s). …

Wat is een ander woord voor klein?

klein (bn): beperkt, bescheiden, dun, gering, kort, luttel, miezerig, nietig, onaanzienlijk, onbeduidend, onbelangrijk, onbetekenend, petieterig, peuterig, pietepeuterig, pieterig, popperig, pover, prullerig, schamel, summier. klein (bn): eng, krap, laag, min, miniem, nipt, smal, subtiel, zwak.

Wat gebeurt er bij een klein onderhoud?

Een klein onderhoud laat je het best uitvoeren om de 15.000 of 20.000 km of een keer per jaar. Voert je garagist een klein onderhoud uit, dan zal hij de motorolie verversen en de oliefilter vervangen. Olie vermindert de wrijving – en dus de slijtage – van je auto-onderdelen.

Wat zijn gebreken huurwoning?

Heeft u last van een lekkage, vochtige ruimte of ernstige overlast van een andere huurder? Dan krijgt u als huurder niet het woongenot dat u mag verwachten. Er is dan een gebrek.

Is klein een bijwoord?

Bijwoord. ▸ Ik voelde me klein en uiterst kwetsbaar. Klein acteren.

Is het kleine of kleine?

Bij het-woorden gebeurt hetzelfde: Het kind is klein – het kleine kind, dit kleine kind, dat kleine kind. Het schaap is zwart – het/dit/dat zwarte schaap.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven