Wat is een Mandaatnemer?

Wat is een Mandaatnemer?

Een mandaat is voor het eHealth-platform een mandaat dat u (als mandaatgever) verleent aan een mandaatnemer voor een bepaalde toepassing zodat die dezelfde bewerkingen als u kan uitvoeren. Een mandaat kan voor bepaalde of onbepaalde duur verleend worden.

Wat is een mandaat aanmaken?

U kunt uw fiscale mandaten aanmaken en beheren met de toepassing ‘Mandaten’. Elk type mandaat geeft u toegang tot een e-service om fiscale procedures in naam van een derde uit te voeren.

Hoe mandaat geven voor UBO?

Via de applicatie Role Management Administratie (RMA) kan de wettelijk vertegenwoordiger van de informatieplichtige een werknemer van de onderneming een specifieke rol toekennen. Hierdoor kan de werknemer de UBO aangifte indienen in plaats van de wettelijk vertegenwoordiger.

Hoe mandaat geven tax-on-web?

Hoe wordt een mandaat aangemaakt?

  1. Log in op de toepassing (This hyperlink opens a new window): ofwel via itsme (externe link)®, ofwel met uw identiteitskaart en uw PIN-code (code vergeten of kwijt?).
  2. Klik op de link onder ‘Mandaten die ik moet ondertekenen’.
  3. Volg de stappen op het scherm om uw mandaat te ondertekenen.

Wat is een gevoelig mandaat?

Wat is een ‘gevoelig’ mandaat? Dit betreft vooral de types mandaten die openstaan voor natuurlijke personen, zoals Tax-on-web, MyMinfin of Geschillen. Bij het aanmaken van een mandaat kan een van beide partijen dit als ‘gevoelig’ aanduiden.

Wie kan BTW aangifte indienen?

In principe is iedere belastingplichtige verplicht tot het indienen van een aangifte, op basis waarvan de verschuldigde btw kan worden berekend. Hierop bestaan slechts twee uitzonderingen: belastingplichtigen die geen enkel recht op aftrek hebben; landbouwers die onderworpen zijn aan de bijzondere landbouwregeling.

Wat is een mandaat ID?

Een mandaat is een recht verleend door een geïdentificeerde entiteit aan een andere geïdentificeerde entiteit om welbepaalde juridische handelingen in haar naam en voor haar rekening te verrichten. Deze entiteiten kunnen werkgevers, erkende sociaal secretariaten of sociale dienstverrichters zijn.

Hoe UBO-register indienen?

Het UBO-register is een register waar alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijk begunstigden’ van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan. U kunt uw uiteindelijke begunstigden registreren door u aan te melden bij de toepassing op het MyMinfin-portaal.

Is UBO registratie verplicht?

Sinds 27 september 2020 is het voor veel ondernemers verplicht een UBO in te schrijven. Het is voor jou als ondernemer dus van belang te weten of je verplicht bent een UBO in te schrijven en wat van belang is bij de inschrijving.

Hoe krijg ik toegang tot Myminfin?

Om u aan te melden bij www.myminfin.be heeft u nodig:

  1. uw elektronische identiteitskaart (eID), een kaartlezer en de pincode van uw eID of.
  2. uw smartphone met de toepassing itsme [1]

Wat is een mandaat op rekening?

Wie mag er een kwartaalaangifte indienen?

De regel is dat een belastingplichtige maandelijks zijn periodieke btw-aangifte indient. Belastingplichtigen kunnen evenwel een kwartaalaangifte indienen in plaats van een maandaangifte als hun jaaromzet (exclusief btw) minder dan 2.500.000 euro bedraagt. Die drempel ligt in bepaalde sectoren veel lager.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven