Wat is een Plan van aanpak bij ziekte?

Wat is een Plan van aanpak bij ziekte?

Uw werkgever maakt samen met u een Plan van aanpak. Dit doet u uiterlijk 2 weken nadat de bedrijfsarts de Probleemanalyse heeft opgesteld. In het Plan van aanpak staat hoe u zo snel en verantwoord mogelijk weer aan het werk kunt.

Wie moet een Plan van aanpak maken?

Het Plan van Aanpak wordt door de werkgever samen met de werknemer opgesteld. In het Plan van Aanpak worden afspraken over de functiemogelijkheden gemaakt, het advies van de bedrijfsarts wordt hierin meegenomen. In het Plan van Aanpak moet duidelijk worden wat er gedaan gaat worden om passende arbeid te vinden.

Wat moet er in een Plan van aanpak UWV?

In het Plan van aanpak legt u afspraken vast over het doel van de re-integratie en hoe uw werknemer dit doel het beste kan bereiken. U beschrijft wat (activiteit) u of uw werknemer (wie) vanaf wanneer (planning) gaat doen. U beschrijft wat (activiteit) u of uw werknemer (wie) vanaf wanneer (planning) gaat doen.

Wat als werknemer Plan van aanpak niet tekent?

Wanneer het Plan van Aanpak ontbreekt, of niet getekend is dan zal UWV normaliter de re-integratieactiviteiten als onvoldoende beschouwen en een sanctie opleggen aan u als werkgever ten laste van maximaal een jaar extra loondoorbetaling; over verspilling van tijd en geld gesproken..!

Is het de of het plan van aanpak?

Je schrijft het PvA, omdat het gaat om het Plan van Aanpak. Aanpak is een het-woord.

Wat zit er in een plan van aanpak?

Om te zorgen dat het project overzichtelijk wordt en blijft en om te zorgen dat het project tot een goed einde wordt gebracht, schrijf je een plan van aanpak. In een plan van aanpak vertel je waarom je dit project gaat uitvoeren, hoe je dat wilt doen en wat je ermee wilt bereiken.

Wat moet er in het plan van aanpak?

In een plan van aanpak vertel je waarom je dit project gaat uitvoeren, hoe je dat wilt doen en wat je ermee wilt bereiken. Hieronder worden de verschillende onderdelen van een plan van aanpak besproken….

  1. De aanleiding voor het project/de probleemstelling.
  2. De doelstelling.
  3. De opdrachtbeschrijving.
  4. De werkwijze.
  5. De planning.

Wie is verantwoordelijk voor plan van aanpak?

De werkgever is verantwoordelijk voor het verloop van het re-integratieproces en daardoor verplicht tot het opstellen van een Plan van Aanpak en het bijhouden van de voortgang in dit proces.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven