Wat is een product zonder drijfgas?

Wat is een product zonder drijfgas?

Alternatieven zijn bijvoorbeeld propaan/butaanmengsels (brandbaar), dimethylether, samengeperste lucht, lachgas en koolzuurgas. Ook worden sommige spuitbussen nu als pompverstuiver geleverd waardoor geen drijfgas meer nodig is en de energie voor het vernevelen door de indrukkende gebruiker zelf wordt geleverd.

Waarin komen CFK’s voor?

Alle cfk’s zijn door de mens gemaakt. Ze werden vooral gebruikt als drijfgas in spuitbussen en in koelkasten. Verder gebruikte de industrie ze als blaasmiddel bij de fabricage van schuimplastic en als schoonmaakmiddel in de elektronika. Voor alle toepassingen zijn inmiddels alternatieven voorhanden.

Waar bestaat drijfgas uit?

Onze propellants, ook wel drijfgassen genoemd, bestaan uit propaan, iso-butaan en/of n-butaan. De gassen worden door ons ontgeurd en de mengsels worden exact op druk samengesteld. Iedere gewenste druk tussen 1.2 en 7.0 bar (bij 20 °C) kan geproduceerd worden.

Wat is de druk in een spuitbus?

In de meest recente aanpassing wordt het bijvoorbeeld mogelijk om bij het gebruik van niet-brandbare samengeperste gassen of opgeloste gassen als drijfgas, een interne druk tot maximaal 15 bar te gebruiken. Hierdoor worden dit type drijfgas beter bruikbaar voor toepassing in een spuitbus.

Is drijfgas schadelijk?

Bij normaal gebruik zijn producten met drijfgassen erin veilig. De uitspraak over ‘veilig’ gaat uit van normaal gebruik door een gemiddelde Nederlander. . Bij sommige mensen kunnen drijfgassen zorgen voor irritatie aan de huid en/of luchtwegen. Vaak zijn er ook producten op de markt zonder deze chemische stoffen.

Wat is natuurlijk drijfgas?

Het drijfgas is niets meer dan het samengeperste gas dat zich verspreidt wanneer je in een vegende beweging door de lucht spuit en de vloeistof verdampt in een zachte nevel. Hiervoor kozen we voor 100% natuurlijk gas.

Hoe ontstaan CFK’s?

Chloorfluorkoolstofverbindingen (ook chloorfluorkoolwaterstoffen of cfk’s) zijn koolwaterstoffen waarvan waterstofatomen zijn vervangen door chloor- en/of fluoratomen. Cfk’s werden in de jaren na 1930 ontwikkeld door onder anderen Thomas Midgley en gebruikt als koelmiddel en als drijfgas voor spuitbussen.

Welk element in HCFK’s is verantwoordelijk voor de aantasting van de ozonlaag?

Oorzaken van de aantasting van de ozonlaag CFK’s, halonen, HCFK’s en methylbromide zijn de voornaamste menselijke bronnen van chloor en broom in de stratosfeer. De mens produceert deze stoffen sinds het begin van de 20ste eeuw.

Wat betekent de afkorting CFK?

Welke stof zit er in een spuitbus?

Butaan, isobutaan en propaan zijn vluchtige organische stoffen (VOS) en zorgen ervoor dat het product uit de spuitbus wordt geperst.

Wat moet je doen als je deo in je mond hebt?

Wie er langs loopt, kent het wel: je kan er maar moeilijk van ademenen en snakt algauw naar frisse lucht. Dat is geen toeval: de chemicaliën in de spuitbussen kunnen ademhalingsproblemen, allergische huidreacties, hoofdpijn en astma veroorzaken. In extreme gevallen kunnen ook fatale hartaandoeningen het gevolg zijn.

Is Ambi Pur schadelijk?

Vooral voor kankerverwekkende stoffen (benzeen, formaldehyde, acetaldehyde) wordt gewaarschuwd: die zouden zitten in bekende geurverspreiders als Ambi Pur, Airwick en Brise. De BEUC vindt dat fabrikanten dergelijke producten niet langer moeten voorzien van kwalificaties als ‘zuivert de lucht’.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven