Wat is een provincie wikikids?

Wat is een provincie wikikids?

Een provincie is een stukje van een land met een eigen kleine regering. De provincies vormen de bestuurslaag tussen het rijk en de gemeenten. Ze doen het werk waarvoor het rijk ’te groot’ en de gemeente ’te klein’ is. Niet alle landen noemen hun provincies.

Waar bestaat een provincie uit?

Nederland heeft twaalf provincies, die deel uitmaken van het middenbestuur tussen Rijk en gemeente. De volksvertegenwoordiging in de provincies wordt Provinciale Staten genoemd. De Statenleden kiezen tevens het dagelijks bestuur van de provincie, Gedeputeerde Staten.

Hoe komen de provincies aan hun naam?

Het woord provincie stamt af van de Latijnse term provincia en betekent wingewest. Later stond het voor een ambtsgebied, een onderdeel binnen een grotere staat. Het moderne begrip provincie zoals wij deze nu gebruiken komt uit de grondwet van 1814.

Wat is de eerste provincie van Nederland?

De opdeling van het gewest Holland in de huidige provincies Noord- en Zuid-Holland dateert van 1840. De opdeling van de Belgische provincie Brabant in de huidige provincies Waals- en Vlaams-Brabant dateert van 1 januari 1995.

Wat is provinciaal niveau?

De 12 Nederlandse provincies vormen de bestuurslaag tussen de Rijksoverheid en de gemeenten. De provincies regelen datgene wat zich op provinciaal niveau afspeelt. De organisatie van een provincie bestaat uit de Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de koningin.

Welke besluiten nemen provincies?

Provincie voert landelijk en eigen beleid uit

  • bepaalt of steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd.
  • bepaalt waar wegen, spoorwegen, scheepvaartverbindingen, industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen.

Wat is provinciaal bestuur?

Bestuur van de provincie, bestaande uit Provinciale Staten als de rechtstreeks gekozen provinciale vertegenwoordiging onder voorzitterschap van de Commissaris der Koningin. De leden van Provinciale Staten worden voor vier jaar gekozen en komen tenminste tweemaal per jaar in zitting bijeen.

Hoe groot zijn de provincies van Nederland?

Overzicht

Provincie Bevolking Oppervlakte (land+water) in km²
Noord-Holland 2.879.527 4.091,93
Zuid-Holland 3.708.696 3.307,86
Zeeland 383.488 2.933,44
Noord-Brabant 2.562.955 5.082,06

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven