Wat is een regenwater infiltratiegebied?

Wat is een regenwater infiltratiegebied?

Definities die `infiltratiegebied` bevatten: Grondwater = eldt daarbij als een hoger gelegen, relatief vlak gebied waar het water infiltreert, daarom ook wel infiltratiegebied genoemd.

Wat is een infiltratiesysteem?

Een infiltratiesysteem is bedoeld om regenwater van verhard oppervlak in de bodem te brengen. Het voordeel is dat het regenwater niet afgevoerd hoeft te worden door een riool en dat het wordt toegevoegd aan de grond, waardoor er minder verdroging optreedt. Hieronder vindt u een schema van een infiltratiesysteem.

Wat kost een infiltratievoorziening?

Een basisset infiltratiekratten kost ongeveer € 450,- en voor elke extra krat betaal je ongeveer € 175,-.

Hoeveel infiltratiekratten per m2?

Grootte van het infiltratiekrat berekenen Per vierkante meter valt circa. 30 liter regenwater. De 200 m2 tuin vermenigvuldigd u met het aantal liters regenwater per vierkante meter. 200 x 30 = 6000 liter.

Wat is afkoppelen van regenwater?

Regenwater afkoppelen of hemelwater afkoppelen zijn begrippen die de laatste jaren steeds vaker worden gebruikt. Hiermee wordt bedoeld dat regenwater niet achteloos in het riool stroomt, maar wordt gebruikt op de plek waar het valt.

Waarom hemelwater afkoppelen?

Afkoppelen is beter voor het milieu. Bij hevige regenval komt het voor dat het riool zoveel water in korte tijd moet verwerken, dat het riool overstort. Met de overstort stroomt vuil rioolwater in het oppervlaktewater. Het relatief schone regenwater komt immers niet meer in het riool.

Hoe werkt Regenwaterinfiltratie?

Regenwaterinfiltratie gebeurt doorgaans met absorberende blokken of regenkratten. In dit systeem loopt de regenwaterput niet over in de riool, maar naar een infiltratiepaal. Hoe dichter bij de regenpijpen, hoe hoger je de installatie in de ondergrond kan plaatsen.

Wat doet een Zandvangput?

Omschrijving Zandvangput Een zandvangput is een onmisbare schakel hierin. Een zandvangput wordt gebruikt om het water te ontdoen van gronddeeltjes, nadat het door de bladafscheider van de grote vuildelen is ontzien.

Hoe infiltratie berekenen?

Rekenregels voor de dimensionering van de infiltratievoorziening volgens de GSV: Infiltratie oppervlakte = min. 4m²/100m² afwaterende oppervlakte.

Hoe werkt een Infiltratiekrat?

Waterinfiltratie kratten worden onder de grond geplaatst. Door meerdere kratten te stapelen, ontstaat een groot bufferend vermogen. Als het regent, wordt het regenwater tijdelijk opgevangen in de open ruimte van de kratten. Door de werking van de infiltratiekratten zakt dit water geleidelijk weg in de grond.

Hoeveel infiltratiekratten?

Houd er rekening mee dat de infiltratiekratten minimaal 20mm regen kunnen bergen. Dit betekent dat wanneer je 20m2 dakoppervlak aansluit, je de inhoud van de infiltratiekratten minimaal 400 liter moet zijn.

Hoeveel regenwater infiltreren?

Vaak wordt dit bepaald door de gemeente waar u woont. Stel, u heeft een dak van 80m2, een verharding van 50m2 en u moet 60mm/m2 aan regenwater bufferen, dan is dat in totaal (80+50) * 60 = 7.800 liter. Infiltratietunnels hebben een inhoud van 1.600 liter en dan heeft u al aan 5 stuks genoeg.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven