Wat is een secundaire bron?

Wat is een secundaire bron?

Een secundaire bron is een bron over een bron, bijvoorbeeld een literatuuronderzoek over die originele empirische studie. …

Wat is een secundair artikel?

Met secundaire literatuur worden die teksten aangeduid die verwijzen naar of een synthese maken van literair of wetenschappelijk werk, de primaire tekst. Dit kan zijn: een verhandeling over een literair werk (een boek over een boek) een biografie van een schrijver of dichter.

Wat is de betekenis van secundaire?

Secundair komt van het Latijn secundus, wat tweede betekent. De term wordt in de wetenschap gebruikt als synoniem van: in tweede orde. minder belangrijk.

Wat zijn voorbeelden van secundaire literatuur?

Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn tijdschriftartikelen, dissertaties, rapporten en congresverslagen. In secundaire bronnen wordt een overzicht gegeven van de primaire literatuur. Hieronder vallen bijvoorbeeld encyclopedieën, handboeken en bibliografieën.

Wat is geschreven en ongeschreven bronnen?

Geschreven bronnen zijn geschreven. Ongeschreven bronnen zijn nooit opgeschreven. Verhalen die in familie’s blijven circuleren. Tekeningen en schilderijen waar iets opstaat, kunnen ook als ongeschreven bron aangemerkt worden.

Hoe kun je beoordelen of een bron wetenschappelijk is?

De wetenschappelijkheid van bronnen bepalen Peer review: sommige tijdschriften en uitgevers vragen experts vooraf publicaties (blind) te beoordelen. Zoeksystemen/online bibliografie: sommige zoeksystemen nemen alleen artikelen uit hoogwaardige, peer-reviewed, tijdschriften op (Scopus en Web of Science bv.).

Waar moet een wetenschappelijke bron aan voldoen?

Je bronnen moeten geschreven zijn door onpartijdige, professionele experts, en niet door personen of instellingen met een commercieel belang. Betrouwbaarheid internetartikelen Bronnen op internet kunnen handig zijn voor je scriptie, maar probeer je onderzoek vooral te baseren op andere, meer wetenschappelijke bronnen.

Wat zijn secundaire gevolgen?

Symptomen die in de eerste plaats niet gekoppeld zijn aan de stoornis of aandoening, maar die het gevolg zijn van de uitwerking van de stoornis of aandoening op het lichaam en op het functioneren.

Is secundair aan?

secundair bijv. naamw. Uitspraak: [səkʏnˈdɛːr] 1) als iets op de tweede plaats komt en minder belangrijk is Voorbeeld: `van secundair belang zijn`secundaire arbeidsvoorwaarden (regelingen die niet over het loon en de arbeidsduur gaan) `Een pret…

Wat is een secundaire bron? Een secundaire bron interpreteert, analyseert en/of verklaart primaire bronnen. Deze bronnen zijn een of meer stappen verwijderd van de oorspronkelijke gebeurtenis en zijn daarom niet altijd zo relevant als de originele bron.

Wat is primair bronnen?

Bronnen kunnen primair of secundair zijn. Primaire bronnen zijn bronnen die gecreëerd zijn in het verleden door historische personen. Dit kan zowel bedoeld zijn als onbedoeld.

Wat is een secundaire bron Tijdens het vak geschiedenis?

Zelfs het lesboek dat je gebruikt tijdens het vak geschiedenis is een secundaire bron. Het verdrag van Münster, gesloten in 1648, is een geschreven bron waaraan verschillende betekenissen verbonden kunnen worden. Deze betekenissen hangen af van het perspectief van waaruit gekeken wordt naar het document. Napoleon Bonaparte.

Wat zijn primaire bronnen?

Primaire bronnen zijn het oorspronkelijke bewijs van gebeurtenissen, objecten, personen of uitgevoerd werk.

Wat zijn de bronnen van het vak geschiedenis?

Naast historische kennis, jaartallen en historische actoren (personen) krijg je bij het vak geschiedenis ook te maken met bronnen. Bronnen zijn overblijfselen uit het verleden die we aflezen in het heden. Praktisch gezien zijn het dus voorwerpen uit het verleden die we gebruiken om het verleden uit te leggen.

Wat is de betekenis van secundair?

Secundair komt van het Latijn secundus, wat tweede betekent. De term wordt in de wetenschap gebruikt als synoniem van: op de tweede plaats komend (de eerste plaats wordt dan “primair” genoemd). Het Secundair of het Mesozoïcum, een tijdperk uit de geologie. Secundaire winding (voor uitgaande stroom) van een elektrische wisselstroomtransformator.

Secundaire bron. Een secundaire bron is een historische bron die voortbouwt op informatie die eerder is opgeslagen in een primaire bron. Door combinatie en interpretatie kan nieuwe informatie ontstaan die in oudere bronnen ontbrak.

Wat is een burgeroorlog?

Een burgeroorlog is een oorlog waarbij de strijdende partijen deel uitmaken van hetzelfde land of rijk. Burgeroorlogen worden vaak uitgevochten om religieuze, etnische of politieke redenen, maar soms is het eenvoudigweg een strijd tussen twee rivaliserende groepen. De strijd kan gepaard kan gaan met slachtingen of zelfs genocide (volkerenmoord).

Wat is de primaire bron?

Een primaire bron is een bron en dus informatie die direct afkomstig is van personen die te maken hebben met een bepaalde gebeurtenis, persoon of tijdspanne. De informatie komt dus zelf uit de periode waarover wordt gesproken en is niet later samengesteld of uit tweede hand vernomen.

Welke bronnen kun je indelen?

Deze bronnen kun je op verschillende manieren indelen. A Primaire en secundaire bronnen. Primaire bronnen zijn gemaakt door mensen die direct bij een kwestie betrokken zijn geweest (bijvoorbeeld ooggetuigen), secundaire bronnen zijn gemaakt door mensen die niet direct bij de kwestie betrokken zijn geweest.

Wat zijn tertiaire bronnen?

In de wetenschappelijke methode worden ook tertiaire bronnen onderscheiden. Dit zijn overzichtswerken zoals woordenboeken, encyclopedieën en andere naslagwerken die zich voornamelijk baseren op secundaire bronnen en primaire bronnen gebruiken ter ondersteuning.

Waarom zijn primaire bronnen betrouwbaar?

Primaire bronnen zijn betrouwbaar voor beweringen over feiten die in de bron vermeld zijn, zo kan een roman bijvoorbeeld worden gebruikt voor het controleren van feiten in de samenvatting van haar plot. Er mogen geen hele artikelen gebaseerd worden op een primaire bron.

Hoe Beoordeel je een bron betrouwbaar?

Hoe beoordeel je of een bron betrouwbaar is? Daar heb je altijd kennis voor nodig van een periode of onderwerp. Maar door de onderstaande stappen te volgen, krijg je een goed beeld van de betrouwbaarheid van een bron. Begin eerst met het bekijken/lezen van de bron.

Wat is een secundaire bron?

Wat is een secundaire bron?

Een secundaire bron is een bron over een bron, bijvoorbeeld een literatuuronderzoek over die originele empirische studie. …

Wat is een secundaire Tekstbron?

Een secundaire bron is een historische bron die voortbouwt op informatie die eerder is opgeslagen in een primaire bron. Door combinatie en interpretatie kan nieuwe informatie ontstaan die in oudere bronnen ontbrak.

Wat is een secundaire onderzoek?

Onderzoek op basis van secundaire gegevens heet secundair onderzoek (desk resarch). Het is onderzoek dat in principe ‘achter het bureau’ kan geschieden. Omdat desk research in verhouding goedkoop is, is het vaak de eerste stap voor de marktonderzoeker. Daarvoor maakt hij gebruik van interne en/of externe bronnen.

Wat zijn voorbeelden van secundaire literatuur?

Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn tijdschriftartikelen, dissertaties, rapporten en congresverslagen. In secundaire bronnen wordt een overzicht gegeven van de primaire literatuur. Hieronder vallen bijvoorbeeld encyclopedieën, handboeken en bibliografieën.

Wat is de betekenis van secundaire?

Secundair komt van het Latijn secundus, wat tweede betekent. De term wordt in de wetenschap gebruikt als synoniem van: in tweede orde. minder belangrijk.

Wat voor soort bron is dit?

Er zijn verschillende soorten bronnen. De drie hoofdgroepen zijn: materiële voorwerpen (alle bronnen die niet geschreven of gesproken zijn), geschreven en gesproken bronnen. Afbeeldingen worden daarnaast nog weleens onder ‘visuele bronnen’ ingedeeld.

Wat is het verschil tussen primaire en secundaire bronnen?

Primaire bronnen zijn gemaakt door mensen die direct bij een kwestie betrokken zijn geweest (bijvoorbeeld ooggetuigen). Secundaire bronnen zijn gemaakt door mensen die niet direct bij de kwestie betrokken zijn geweest. Deze bronnen zijn vaak in een andere tijd gemaakt.

Waaruit worden secundaire data verkregen?

Secundaire data, oftewel secundaire gegevens, zijn daarentegen wel eerder verzameld (en eventueel geanalyseerd) door (een) andere onderzoeker(s). Secundaire data kun je bijvoorbeeld vinden in publicaties zoals een boek, tijdschrift of onderzoeksrapport.

Wat is primaire en secundaire literatuur?

In de neerlandistiek is het de gewoonte om onderscheid te maken tussen primaire literatuur en secundaire literatuur. Onder primaire literatuur wordt het scheppend werk verstaan, dat het object van onderzoek van de neerlandicus is. Alles wat over de primaire literatuur geschreven wordt, is secundaire literatuur.

Wat betekent primaire literatuur?

Etym: Lat. primarius = eerste, voornaamste < primus = eerste. Verzamelnaam voor die categorie bronnen die men tot het scheppend werk, tot de literaire kunst rekent.

Is secundair aan?

secundair bijv. naamw. Uitspraak: [səkʏnˈdɛːr] 1) als iets op de tweede plaats komt en minder belangrijk is Voorbeeld: `van secundair belang zijn`secundaire arbeidsvoorwaarden (regelingen die niet over het loon en de arbeidsduur gaan) `Een pret…

Wat zijn secundaire gevolgen?

De secundaire gevolgen houden in dat door het wegvallen van de primaire gevolgen eveneens een einde komt aan de door deze primaire gevolgen bewerkstelligde secundaire gevolgen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven