Wat is een som van een cijfer?

Wat is een som van een cijfer?

De cijfersom is de som van de afzonderlijke cijfers van een (natuurlijk) getal, soms genoteerd als c(getal). De cijfersom wordt het meest in het tientallig talstelsel gebruikt, maar kan ook in andere talstelsels berekend worden.

Wat is de som van?

Som kan verwijzen naar: Een afkorting voor het woord Sommatie. een resultaat van de wiskundige bewerking optellen. een rekenopgave (met name in het basisonderwijs zo genoemd)

Hoe bereken je het product van een getal?

Het product van twee of meerdere getallen krijg je door deze getallen met elkaar te vermenigvuldigen. Voorbeeld: Bereken het product van 12 en 7. De delen die je met elkaar vermenigvuldigt, noem je factoren.

Wat is het product van een getal?

In de wiskunde is een product het resultaat van een vermenigvuldiging, of een uitdrukking die de factoren identificeren die worden vermenigvuldigd.

Hoe heten de getallen in een som?

Daarom is 1 + 2 + 2 = 5. Hierbij noemt men de getallen 1, 2 en 2 de termen. Het totaal, in ons voorbeeld 5, noemt men de som. Optellen is een rekenkundige bewerking van de eerste orde.

Welke getallen kun je delen door 4?

Een getal is deelbaar door 4 als de laatste twee cijfers van dat getal deelbaar is door 4. Zo is 4312 deelbaar door 4 omdat 12 deelbaar is door 4. Een getal is deelbaar door 5 als het laatste cijfer van dat getal een 0 of een 5 is. Zo is 4310 deelbaar door 5.

Wat is een som geld?

hoeveelheid geld, geldbedrag.

Wat is het product van 66?

De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs Na lang puzzelen kom ik uit op 66. Want 66×78=5148.

Wat is het product van 145?

145 = 122 + 1, 145 = 92 + 8.

Is het product van?

Het product is de uitkomst van een vermenigvuldiging. Een vermenigvuldiging is een keersom. De uitkomst van deze som is 6. Dit noemen we ook wel het product.

Hoe noem je de getallen in een optelling?

De uitkomst van een optelling noemen we een som. Van een aftrekking het verschil. De 2 getallen die je bij elkaar optelt of aftrekt, noem je termen. De uitkomst van een vermenigvuldiging noemen we een product, van een deling een quotiënt.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven