Wat is een statische variabele?

Wat is een statische variabele?

In een dataset kunnen verschillende soorten gegevens voorkomen. Deze gegevens zijn statistische variabelen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten variabelen: kwantitatieve en kwalitatieve variabelen. Kwantitatieve variabelen zijn variabelen die in getallen zijn uit te drukken.

Wat voor variabele is leeftijd?

Kwantitatieve variabelen hebben een meetniveau met numerieke waarden, zoals leeftijd, aantal broers en zussen, inkomen. Categorische variabelen (ook wel kwalitatieve variabelen genoemd) hebben een meetniveau met categorieën, zoals geslacht, burgerlijke staat, religie.

Wat zijn statistische methoden?

Statistische methoden worden gebruikt om grote hoeveelheden gegevens – zoals uit een geneeskundig, industrieel of sociaal onderzoek – om te zetten in bruikbare informatie. De principes van statistiek komen voort uit de regels van de wiskunde en de wetten van de logica.

Wat is een Ordinale schaal?

Ordinale schaal Metingen op ordinaal niveau kennen een natuurlijke ordering. Bij een ordinale schaal is de volgorde duidelijk, maar zijn de verschillen niet interpreteerbaar: ‘zeer mee eens’ ligt niet noodzakelijk net zo ver boven ‘mee eens’ als dat ‘mee eens’ boven ‘neutraal’ ligt.

Is leeftijd ordinaal of scale?

Meetniveaus zijn niveaus waarop een variabele gemeten wordt. Dit kan op nominaal niveau, ordinaal niveau of scale (interval en rationiveau). Het ordinale en scale niveau zijn van non-categorische aard. Hier speelt volgorde een belangrijke rol, bijvoorbeeld in leeftijd of opleidingsniveau.

Wat is een statistisch onderzoek?

Uitleg. Bij statistisch onderzoek zoek je antwoorden op een vraag die een grote groep betreft en die je alleen kunt krijgen door gegevens (data) te verzamelen van een deel van die groep. De grote groep noem je “populatie” en de kleinere groep waarvan je de data verzamelt heet de “steekproef” .

Wat is het vak statistiek?

Het vak statistiek bestaat uit twee vormen: beschrijvende en verklarende statistiek. Typische begrippen uit de statistiek zijn: gemiddelde, variantie, kansverdeling, populatie, steekproef, stochastische variabele, centrale limietstelling, statistische toets, betrouwbaarheidsinterval, regressie en correlatie.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven