Wat is een toelichting vraag?

Wat is een toelichting vraag?

Toelichting bij de vragenlijst Wanneer u twijfelt over het antwoord op een vraag of wanneer u niet meer precies de juiste maand of het juiste jaar weet, probeert u dan een zo goed mogelijke schatting te geven. U kunt hier ook een aanvulling op uw antwoord geven als er bij een vraag te weinig ruimte is voor uw antwoord.

Wat is het verschil tussen toelichting en voorbeeld?

Alhoewel de verschillen subjectief en klein kunnen zijn, is dit een mogelijk verschil: Verklaring = Een oorzakelijk verband aantonen Toelichting = een verduidelijking geven voor dat verband Uitwerking = dmv bijv. een voorbeeld of details het uitwerken Bijv.

Wat schrijf je in een toelichting?

Hoe schrijf je een toelichting? Gebruik het STARRT-model om een toelichting te schrijven. STARRT staat voor Situatie, Taak, Aanpak, Resultaat, Reflectie en Transfer. Er zijn verschillende STARRT-formulieren: per letter beantwoord je een aantal gerichte vragen, doe dit concreet en ’to-the-point’, zonder overlapping.

Wat is een ander woord voor toelichting?

argumentatie, commentaar, exegese, explicatie, glos, interpretatie, lezing, motivering, opheldering, opvatting, toelichting, uitlegging, uitsluitsel, verklaring. opheldering (zn) : adstructie, corollarium, demystificatie, explicatie, illustratie, inlichting, toelichting, uitleg, verduidelijking, verheldering.

Wat voor signaalwoord is dus?

Verband Signaalwoorden
Samenvatting kortom, samenvattend, samengevat, met andere woorden, al met al
Conclusie dus, daarom, dat houdt in, concluderend, slotsom
Reden / verklaring daarom, want, omdat, dus, immers, namelijk, dat blijkt uit, hierom, derhalve
Vergelijking net als, zoals, evenals, vergeleken met

Wat zijn verwijswoorden voorbeelden?

Dit zijn woorden als: hem, haar, die, dit, deze, waar, daar, ervan, erop, daarin, zo’n etc. Je gebruikt ze om te verwijzen naar een persoon, zaak of gebeurtenis die je eerder hebt beschreven.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven